HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Chấm điểm ẩn danh cho phép người chấm điểm bài nộp mà không nhìn thấy tên của sinh viên trong bài nộp. Thay vào đó, số người tham gia được tạo ngẫu nhiên được hiển thị khi chấm điểm bài nộp. Sau khi chấm điểm, người chấm điểm cho xem tên sinh viên...
 • Trang Xem / chấm điểm tất cả các bài nộp của hoạt động bài tập lớn có vài chức năng chấm điểm quan trọng. Điểm được nhập trên trang này sẽ xuất hiện theo một cột điểm tương ứng trong Bảng điểm. Nên chấm điểm trong trang này thay vì chấm điểm...
 • Đây là phần thứ tư trong năm giai đoạn trong một hoạt động Workshop thảo. Nhiệm vụ chính trong giai đoạn Đánh giá chấm điểm là tính điểm cuối cùng cho các bài nộp và đánh giá, cung cấp phản hồi cho các sinh viên nộp bài và người đánh giá. Thành...
 • Chấm điểm offine trong BKeL cho phép chấm điểm bài nộp bài tập lớn không cần đăng nhập vào BKeL hoặc kết nối internet. Với chức năng chấm điểm offline, bạn nhập điểm vào một bảng tính (excel)  chấm điểm và tải lên BKeL sau đó. Lưu ý : Chấm...
 • Hoạt động diễn đàn trong BKeL cho phép giảng viên chấm điểm các bài viết riêng của sinh viên. Chấm điểm hoạt động được gọi là Đánh giá. Khi các giảng viên và trợ giảng gán một đánh giá cho bài viết đã chọn trong một diễn đàn cụ thể, xếp hạng sẽ...
 • Mặc dù không phải ai cũng có thể xem trang Hồ sơ người dùng của BKeL, cài đặt Hồ sơ người dùng của bạn ảnh hưởng đến thông tin của bạn khi sử dụng BKeL, do đó bạn nên xem lại cẩn thận.Chỉnh sửa hồ sơ người dùng của bạnTrang hồ sơ người dùng của bạn...
 • Các trang chấm điểm Chế độ xem chi tiết (xem từng hoạt động hoặc từng sinh viên một lần)  trong bảng điểm cho phép giảng viên chỉnh sửa điểm nhanh chóng cho một sinh viên hoặc hoạt động duy nhất. Trang chấm điểm Chế độ xem chi tiết  cũng cho phép...
 • Trang này mô tả làm thế nào để nhập điểm trực tiếp vào báo cáo người chấm điểm, làm thế nào để chỉnh sửa điểm theo cách này bằng ghi đè, và làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ghi đè và khóa điểm.Để chỉnh sửa tất cả các điểm cho một...
 • BKeL hiển thị tổng cộng khóa học (hoặc điểm tổng kết) cho sinh viên. Tổng điểm khóa học có thể dựa trên các mục điểm được tính toán hoặc tổng hợp từ bảng điểm hoặc giảng viên có thể nhấp điểm số thủ công cho cột tổng cộng khóa học....
 • Công thức tính điểm là phép tính được sử dụng để xác định điểm dựa trên các mục điểm khác nhau và tính toán theo kiểu số. Giảng viên có thể sử dụng công cụ tính toán trong bảng điểm để tạo ra các công thức của riêng họ như là một sự thay thế cho...
 • BKeL có thể gửi tin nhắn bằng một vài cách khác nhau. Thông báo qua email tự động có thể được gửi từ các hoạt động nhất định như Diễn đàn . Khối Quickmail có thể được sử dụng bởi các giảng viên (và nếu giảng viên cho phép, thì sinh...
 • Sử dụng các Nhóm trong BKeL, để gán đến một hoạt động cụ thể (hoặc tất cả các hoạt động của khóa học) cho các nhóm sinh viên. Các nhóm có thể đặc biệt hữu ích cho các hoạt động mà sinh viên tương tác với nhau. Với các diễn đàn, wiki và cơ...
 • Giảng viên có thể thêm người dùng vào khóa học của họ với một "vai trò". Vai trò có thể được thêm ở cấp độ khóa học, hoặc chỉ cho một tài nguyên hoặc hoạt động cụ thể.Vai trò có sẵn là:Đồng giảng có tất cả quyền như một giảng viên khóa...
 • Tương tác giữa sinh viên là một điểm mạnh của BKeL. Trong khi giảng viên có thể dễ dàng sử dụng các hoạt động trong BKeL để cung cấp nội dung và đánh giá việc học, BKeL cũng hỗ trợ các hoạt động do sinh viên dẫn dắt và hợp tác, đặc biệt là kết hợp với...
 • Một trong những cách liên lạc với sinh viên trong lớp học trên BKeL là gửi tin nhắn. Có thể gửi tin nhắn theo từng sinh viên, theo danh sách thành viên cụ thể hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm và tất cả thành viên. Cái này hữu ích cho các giảng viên thông báo thời...
 • Có vài bước cơ bản để thiết lập một khóa học mới trên BKeL. Xem hướng dẫn trang này và các liên kết đến chi tiết các bài hướng dẫn có liên quan.Trước khi bắt đầu xây dựng một khóa học mới, có thể xem trước Thông tin cơ bản của BKeL dành cho giảng...
 • Hoạt động  là những công cụ tương tác sử dụng để thu hút sinh viên trong học tập và đánh giá tiến độ của họ. BKeL bao gồm các công cụ tiêu chuẩn mà bạn mong đợi từ bất kỳ hệ thống quản lý học tập bao gồm các diễn đàn, bài tập lớn, và bài...
 • Tài nguyên là một mục mà giảng viên có thể sử dụng để hỗ trợ học tập, chẳng hạn như tập tin hoặc liên kết web. Mỗi tài nguyên xuất hiện dưới dạng một liên kết và biểu tượng tài nguyên trước nó (tập tin, thư mục, trang, URL, v.v.). Hầu hết tài nguyên cho...
 • Trong BKeL, bạn có thể kéo các tập tin trực tiếp từ máy tính vào khóa học của bạn.Vấn đề cần biếtTính năng này hoạt động với các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, Google Chrome và Safari 6 cho Mac OS 10.7 trở lên.Kéo và thả không hoạt động với Microsoft Internet...
 • Khối Hoạt động liệt kê các nội dung khác nhau theo các loại hiện có cho sinh viên trong khóa học của bạn, chẳng hạn như Diễn đàn, Bài tập, Bài kiểm tra, Tài nguyên, v.v.Liên kết được tự động thêm vào KhốiDanh sách các loại Hoạt động được hiển thị trong khối...