HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Khối Quickmail cho phép giảng viên và trợ giảng (và các sinh viên, nếu người hướng dẫn cho phép) gửi email cho các thành viên khóa học từ BKeL. Lưu ý : Các email gửi từ Quickmail luôn được gửi đi ngay lập tức và được gửi đi riêng biệt với...
 • BKeL cho phép bạn trì hoãn việc phát hành điểm của sinh viên theo cách thủ công, hoặc vào một thời gian theo lịch trình. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang chấm điểm các bài tập lớn trong nhiều ngày và muốn tất cả sinh viên nhìn thấy điểm của họ chỉ sau...
 • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
 • Giảng viên của bạn có thể cung cấp các bài kiểm tra trong BKeL bằng nhiều loại câu hỏi, bao gồm nhiều lựa chọn, đúng sai, câu trả lời ngắn, các câu hỏi số và nhiều hơn nữa. Bài kiểm tra có thể được cấu hình theo những cách rất khác nhau, do đó tùy vào...
 • BKeL cung cấp một số cách cho các giảng viên lưu trữ điểm trong bảng điểm. Khi chấm điểm từ trong một hoạt động của BKeL, các điểm sẽ tự động xuất hiện trong một cột tương ứng (mục điểm) trong bảng điểm. Ngoài ra, giảng viên có thể nhập và ghi đè...
 • Có thể mất nhiều thời gian để thêm Tài nguyên và Hoạt động vào một khóa học. Nếu bạn có nhiều mục tương tự trong một khóa học, bạn có thể thấy hữu ích khi sử dụng tính năng Nhân bản () có sẵn cho mỗi Tài nguyên và Hoạt động. Việc sao chép có thể...
 • BKeL hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng trong đó có Moodle XML.Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn với định dạng Moodle XML từ MS WordĐể tạo câu hỏi nhiều chọn từ tập tin MS Word, xem Tạo câu hỏi định dạng Moodle XML từ MS Word.Nhập dữ liệu câu...
 • BKeL cho phép bạn nhập dữ liệu  lịch bằng cách sử dụng định dạng tệp tin .ics , hoặc đăng ký theo dõi lịch công cộng trực tuyến. Bất kỳ người dùng BKeL, bao gồm cả sinh viên, có thể nhập dữ liệu các sự kiện để chỉ hiển thị cho...
 • Có thể nhập dữ liệu các cột điểm của sinh viên của các cột điểm hiện có trên BKeL hoặc nhập cột điểm mới như điểm kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, điểm chuyên cần, v.v. sử dụng file csv (có thể save as file csv từ excel). Không thể nhập cột điểm danh mục tổng...
 • Phương tiện nghe nhìn có thể là công cụ rất mạnh trong một khóa học BKeL. Sinh viên có thể xem tài liệu từ web, theo dõi các bài giảng mà họ đã bỏ lỡ, và xem các bài trình bày nội dung thảo luận trong lớp. Trang này bao quanh phương thức mà giảng viên có thể sử...
 • BKeL cho phép các giảng viên thiết lập một bài tập lớn  với nhiều thiết lập. Ví dụ:Giảng viên của bạn có thể kiểm soát xem bạn có thể chỉ gửi một lần hoặc có thể nộp lại các tập tin và liệu bạn có thể tải tập tin lên sau khi thời hạn...
 • Tìm hiểu cách điều chỉnh điểm bài kiểm tra, ghi đè thiết lập truy cập bài kiểm tra cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên cụ thể, đánh giá và chấm điểm bài làm của sinh viên.Cấu hình chấm điểm bài kiểm traKhi một sinh viên làm bài kiểm tra, câu trả lời của sinh viên...
 • Quy trình chấm điểm và phân công chấm điểm cho các hoạt động Bài tập lớn đặc biệt hữu ích cho các lớp học lớn với nhiều giảng viên hoặc trợ giảng. Các tính năng này có thể được sử dụng kết hợp với nhau hoặc độc lập. Quy trình chấm...
 • Bài viết này mô tả cách sao chép các mục cụ thể, chẳng hạn như Bài tập lớn, Bài kiểm tra, hoặc các tập tin PDF, từ một khóa học sang một khóa học khác bằng cách sử dụng công cụ nhập dữ liệu.Để nhập dữ liệu toàn bộ khóa học, xem Sao chép toàn bộ...
 • Trên BKeL, mỗi học kỳ mỗi môn học của giảng viên sẽ được tạo mới một khóa học trống, để sử dụng lại nội dung của khóa học trước đó sử dụng chức năng Nhập dữ liệu để sao chép nội dung mong muốn có trong khóa học mới.Những gì được sao chép trong quá...
 • Khi giảng dạy một khóa học với nhiều nhóm lớp, đặc biệt là khi một khóa học có nhiều sinh viên, sử dụng các nhóm kết hợp với bảng điểm giúp bạn lọc dữ liệu sinh viên dễ dàng hơn. Các khóa học nhiều nhóm lớp sẽ tự động tạo nhóm  cho mỗi nhóm...
 • BKeL giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại và di chuyển tài nguyên, hoạt động, các chủ đề và khối trong khóa học.Biểu tượng di chuyểnTùy vào Javascript được cho phép trên trình duyệt, bạn sẽ thấy loại biểu tượng khác nhau kế bên các mục có thể di chuyện trong khóa...
 • Phần báo cáo của khối Quản trị cho phép các giảng viên truy cập vào các công cụ  chạy các báo cáo về hoạt động của khóa học ở các cấp khác nhau.Công cụ để chạy báo cáoBKeL cho phép các giảng viên yêu cầu các báo cáo cho biết tài nguyên...
 • Câu hỏi trong BKeL được tổ chức thành các danh mục. Một khóa học mới bắt đầu với một danh mục có tên "Mặc định cho [tên khóa học]." Để giúp tìm câu hỏi dễ dàng hơn và để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các câu hỏi ngẫu nhiên, tổ chức các câu...
 • Để xem các bài nộp của sinh viên nộp trong Bài tập lớn cụ thể, giảng viên có thể tải xuống các bài nộp dưới dạng tập tin zip. Giảng viên có thể tải tất cả bài nộp hoặc theo danh sách được chọn. Ngoài ra, để tải về bài nộp của một cá nhân, vui lòng...