HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Bạn có thể sử dụng nhiều bản sao của một hoạt động để cung cấp cho các nhóm khác nhau trong khóa học của bạn các ngày kết thúc và các hướng dẫn, trong khi tổng hợp mỗi bản sao của hoạt động vào một mục duy nhất trong bảng điểm. Đây có thể là một...
 • Sinh viên và giảng viên có thể tạo liên kết siêu văn bản bất cứ nơi nào họ thấy một trình soạn thảo HTML trong BKeL. Các giảng viên cũng có thể thêm tài nguyên URL vào một trang khóa học. Trang này giải thích làm thế nào để tạo ra cả hai loại liên kết.Một lưu ý...
 • Có thể soạn câu hỏi nhiều lựa chọn từ tập tin MS Word, nội dung câu hỏi có thể bao gồm hình ảnh, công thức toán học. Từ tập tin câu hỏi MS Word có thể chuyển đổi sang tập tin  Moodle XML và đưa vào ngân hàng câu hỏi của khóa học trên BKeL. Nhấn vào đây để...
 • Cũng giống như một Nhóm là tập hợp các người dùng, Nhóm ghép là một tập hợp các nhóm. Nhóm gép có thể được dùng để tổ chức nhóm, chỉ định hoạt động, phân tán tài liệu, và / hoặc duy trì diễn đàn. Để biết thêm thông tin gán hoạt động cụ...
 • Đối với các hoạt động nhất định như Diễn đàn, tạo không gian riêng nơi bạn có thể tương tác với các cá nhân sinh viên, bạn sẽ cần phải tạo ra một nhóm cho mỗi sinh viên. (Các hoạt động như Bài tập lớn và Bài kiểm tra "cá nhân" theo mặc định).Cái này...
 • Trên trang Nhóm, Giảng viên và trợ giảng có thể tạo và chỉnh sửa các nhóm sinh viên theo cách thủ công hoặc sử dụng các công cụ tự động của BKeL để tạo các nhóm và chỉ định các thành viên của khóa học cho các nhóm.Để nhập dữ liệu các nhóm đã có sinh viên,...
 • Trang Thiết lập bảng điểm trong bảng điểm (dưới Cài đặt) được sử dụng để sắp xếp lại các mục điểm, thêm cột và danh mục, và tùy chỉnh cách mà điểm sinh viên được tính toán. Trang hiển thị các thiết lập cho tất cả các điểm trong một...
 • Hoạt động Chat cho phép các thành viên của khóa học liên lạc trong thời gian thực bằng thảo luận văn bảng với các thành viên khác trong khóa học. Giảng viên có thể thêm hơn một hoạt động Chat vào khóa học, để chắc chắn bạn nhập chính xác vào Chat nếu có nhiều...
 • Trong BKeL, bạn có thể thêm một hình ảnh bất kỳ nơi nào có một trình soạn thảo văn bản có thanh công cụ.Giảng viên có thể thêm các  hình ảnh trong mô tả các hoạt động, như là mô tả Bài tập lớn, hoặc câu hỏi trong Bài kiểm tra, một bài viết trong diễn đàn...
 • Giảng viên có thể điều chỉnh số Mục Chủ đề hoặc Tuần cho sinh viên trong nhiều cách khác nhau. Giảng viên có thể thêm hoặc bỏ các mục khóa học sử dụng nút bên dưới của trang khóa học, thiết lập số mục khóa học từ trang Thiết lập khóa học, hoặc ẩn các...
 • Bài viết này giải thích cách thêm câu hỏi vào một bài kiểm tra đã được thêm vào khóa học của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để tạo một hoạt động bài kiểm tra xem Thêm và cấu hình bài kiểm tra trong BKeL.Thêm câu hỏi mới vào bài kiểm traTrên trang khóa...
 • Hoạt động  Bài tập lớn cho phép giảng viên giao nhiệm vụ, thu bài tập, đặt ngày hoàn thành, cung cấp thông tin phản hồi và điểm.Sinh viên có thể nộp bài bằng các tập tin (ví dụ như tài liệu word, excel, hình ảnh hoặc âm thanh và video clip), hoặc gõ văn bản...
 • Hoạt động Chat cho phép các thành viên khóa học trao đổi với nhau bằng văn bản theo thời gian thực. Các phòng chat khác có thể được thiết lập trong cùng một khóa học. Ví dụ, một khóa học có thể có một số phòng chat được lập lịch theo thời gian hội...
 • Questionnaire cho phép bạn tiến hành khảo sát sinh viên của bạn sử dụng một loạt các loại câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể thu thập thông tin / không chấm điểm phản hồi sinh viên trong khóa học của bạn hay về một chủ đề cụ thể. Bạn có thể xem tất cả...
 • Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên tạo ra các tập tin media (audio hoặc video) và gửi chúng lên một hoạt động trong BKeL. Do kích thước lớn của một số tệp tin media, nên chúng tôi không khuyên bạn nên nộp các tập tin này trực tiếp lên BKeL. Thay vào đó, sinh...
 • Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký...
 • Hoạt động Lựa chọn  cho phép bạn trình bày một câu hỏi duy nhất cho sinh viên với nhiều câu trả lời. Sau đó mỗi sinh viên có thể chọn một trong những sự lựa chọn nhất định. Hoạt động lựa chọn chỉ dành cho thu thập thông tin và không thể chấm...
 • Thiết lập một hoạt động tự chọn nhóm để cho phép sinh viên đăng ký tham gia vào một nhóm trong khóa học. Các giảng viên phải chỉ định nhóm nào cho phép cho hoạt động này, và có thể đặt một giới hạn về số lượng thành viên trong mỗi nhóm.Tạo...
 • Workshop là một hoạt động đánh giá ngang hàng với nhiều tùy chọn. Sinh viên nộp bài tập của họ qua một công cụ văn bản trực tuyến và các tập tin đính kèm. Có hai cột điểm cho mỗi sinh viên: một điểm cho bài tập đã nộp và một điểm cho đánh giá bài tập của...
 • Một khối HTML là khối tiêu chuẩn được sử dụng để thêm văn bản hoặc hình ảnh trong thanh bên của trang khóa học của bạn.Một khối HTML có thể kết hợp nhiều chức năng và sử dụng. Nó cung cấp trình soạn thảo chuẩn để định dạng văn bản,...