HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Một trong những cách để chia sẻ một tập tin với sinh viên của bạn trên BKeL là thêm nó vào trang khóa học của bạn dưới dạng Tài nguyên. Các loại tập tin mà bạn có thể thêm vào BKeL bao gồm PDF, Word và các tài liệu văn bản khác, thuyết trình PowerPoint, bảng tính,...
 • BKeL cho phép bạn gửi nhiều tập tin cùng một lúc trong một thư mục. Các thư mục chỉ có thể chứa các tập tin như tệp PDF, tài liệu Word hoặc tập hình ảnh. Các thư mục không thể chứa Hoạt động của BKeL (chẳng hạn như Bài kiểm tra, Bài tập lớn và Diễn đàn) hoặc...
 • Tài nguyên Trang cho phép sinh viên xem một trang web duy nhất trong một khóa học. Giảng viên có thể định dạng văn bản, thêm liên kết, chèn hình ảnh và video, và sửa đổi mã HTML của trang với trình soạn thảo của BKeL. Thêm một TrangTrên trang khóa học, nhấn Bật chế...
 • Bài kiểm tra trong BKeL là một hoạt động mạnh và  có nhiều chức năng. Giảng viên có thể tùy chỉnh theo nhiều cách. Trang này giải thích làm thế nào để thêm một hoạt động bài kiểm tra và xem xét các thiết lập cung cấp bài kiểm tra và thông tin phản hồi, ví dụ...
 • Các cột ở mỗi bên của một trang BKeL chứa các khối . Khối Điều hướng và Quản trị là bắt buộc, nhưng các khối khác là tùy chọn. Các khóa học mới bắt đầu với một loạt các khối mặc định. Bạn có thể thêm các khối khác,...
 • BKeL cung cấp cho bạn một vài cách khác nhau để theo dõi các sự kiện trong các khóa học của bạn. Bài viết này chứa các đề xuất cho những cách tốt nhất để theo dõi các hoạt động và thời hạn cho các hoạt động khóa học của bạn.Diễn đàn tin tức thông...
 • Để cấu hình đánh giá cho một Workshop, các giảng viên cần phải xây dựng một Biểu mẫu đánh giá bao gồm các tiêu chí mà sinh viên sẽ đánh giá ngang hàng các bài nộp của họ trong giai đoạn Đánh giá .Cấu hình biểu mẫu đánh giáTrên trang khóa học của...
 • Thông báo (trước đây gọi là  Diễn đàn tin tức) là một diễn đàn đặc biệt có tác dụng như một công cụ thông báo cho khóa học của bạn. Chỉ có giảng viên và trợ giảng có thể đăng lên Thông báo của khóa học, và mặc định các bài đăng...
 • Cách tổ chức khóa học trên BKeLĐầu mỗi học kỳ BKeL sẽ tạo một khóa học tương ứng với một môn học và giảng viên của môn học đó. Trong đó các nhóm lớp của sinh viên thuộc môn học và giảng viên sẽ là các nhóm trong khóa học đó. Giảng viên có thể cung cấp...
 • Tính toán điểm được cấu hình trên trang Thiết lạp bảng điểm trong bảng điểm của BKeL. Nên tổ chức các mục điểm trước khi chọn các phương thức tổng hợp để các mục nằm trong danh mục chính xác (xem Tạo và tổ chức các mục và danh...
 • Có một số cách để thêm cấu trúc và làm cho trang khóa thể hiện một cách trực quan. Ví dụ: bạn có thể đặt tên chủ đề, thêm tiêu đề phụ, chú thích hoặc hình ảnh vào trang và canh lề để tạo ra một hệ thống phân cấp nội dung.Tổ chức trang khóa học của bạn...
 • Bài kiểm tra trong BKeL được sử dụng để đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về tài liệu. Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động Bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa học của bạn. Các hoạt...
 • Bài tập lớn trong BKeL cho phép bạn thu thập và đánh giá bài tập của sinh viên. Quản lý sinh viên sử dụng một hoạt động Bài tập lớn mang lại cho bạn những lợi ích sau:Quản lý bài tập của sinh viên không cần giấy tờ:  Hoạt động Bài...
 • Bảng điểm trong BKeL có thể giúp bạn tổ chức và quản lý thông tin về các sinh viên trong khóa học của bạn. Ví dụ:Sinh viên có thể xem điểm của riêng mình trong các báo cáo cá nhân nhằm bảo vệ sự riêng tư của sinh viên.Bạn kiểm soát những điểm nào được...
 • BKeL cung cấp nhiều công cụ truyền thông. Tổng quan này sẽ giúp bạn tìm hiểu về những điểm mạnh và hạn chế của từng công cụ và khi nào bạn có thể chọn sử dụng nó.Thông báo diễn đànThông báo (trước đây gọi là Diễn đàn tin tức) là một diễn...
 • Hoạt động Workshop trong BKeL cho phép thu thập, đánh giá và đánh giá ngang hàng bài tập của sinh viên. Sinh viên có thể nộp bài tập của họ dưới dạng:Văn bản trực tuyến : Sinh viên nhập nội dung trực tiếp vào một hộp văn bản trên trang nộp bài...
 • Tính năng nhóm cho phép một giảng viên chỉ định sinh viên (và trợ giảng hoặc đồng giảng viên) cho một hoặc nhiều nhóm cho toàn bộ khóa học hoặc cho các hoạt động cụ thể. Bởi vì sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm cùng một lúc, các giảng viên có thể thiết...
 • Danh mục điểm là hữu ích cho nhóm bài tập lớn với nhau, tính toán các phần tử phụ, và tính toán đặc biệt như giảm điểm thấp nhất. Chỉnh sửa thiết lập danh mụcCác thiết lập danh mục có thể được tạo ra trong khi tạo một danh mục mới (Để thêm một danh...
 • Trang  Báo cáo người chấm điểm là trang chính trong bảng điểm của BKeL để xem và chỉnh sửa điểm sinh viên cho toàn lớp học. Khi bạn thêm hoạt động được chấm điểm vào khóa học của mình, một cột sẽ được thêm vào báo cáo. Điểm số tự động...
 • Nếu giảng viên của bạn đã kích hoạt bảng điểm trong khóa học, BKeL giúp bạn dễ dàng nhìn thấy các điểm của bạn thông qua một báo cáo tùy chỉnh, hiển thị tất cả các bài tập được chấp điểm.Giảng viên của bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bổ sung như...