HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Giảng viên có thể lấy danh sách lớp trong BKeL trong chức năng xuất dữ liệu điểm. Một danh sách sinh viên bao gồm các thông tin như mã số sinh viên, họ, tên, nhóm lớp, nhóm bài tập, email và các cột điểm của các hoạt động nếu có. BKeL xuất ra các điểm trong các...
 • Với một lần nhấp chuột, BKeL cho phép bạn xuất và tải toàn bộ diễn đàn, thảo luận (chủ đề), hoặc một bài đăng. Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích khi bạn muốn chụp hoặc in tất cả các đóng góp của sinh viên vào một Diễn đàn thảo luận tiêu...
 • Video hướng dẫn tất cả các bước thao tác cơ bản thường dùng dành cho giảng viên để quản lý và tạo nội dung khóa học như lấy danh sách lớp, thêm tài liệu hoặc hoạt động vào khóa học, gửi tin nhắn thông báo cho sinh viên chuẩn bị bài tập hoặc thông báo nghỉ và...
 • Hệ thống BKeL tự động gán quyền danh sách sinh viên theo nhóm lớp và giảng viên, để người dùng không có trong khóa học truy cập khóa học hãy gán quyền cho người dùng đó với các vai trò khác nhau như đồng giảng, trợ giảng, sinh viên...
 • Để tạo bài kiểm tra cần làm 3 bướcBước 1: Tạo ngân hàng câu hỏiBước 2: Tạo và thiết lập bài kiểm traBước 3: Đưa câu hỏi vào bài kiểm traĐể biết chi tiết xem Tổng quan bài kiểm tra trong...
 • Hướng dẫn các bước tạo một bài tập áp dụng làm việc theo nhóm, các nhóm nhỏ được tạo trước từ nhóm lớp và cho sinh viên đăng ký. Để biết chi tiết hướng dẫn Thêm một hoạt động tự chọn nhóm trong BKeL và Cấu hình và chấm điểm bài tập lớn...
 • Hướng dẫn các bước tạo một bài tập áp dụng làm việc theo nhóm, các nhóm được chia nhỏ và tự động từ một nhóm lớp đã có sẵn. Để xem chi tiết hướng dẫn Cấu hình và chấm điểm bài tập lớn theo...
 • Có nhiều loại câu hỏi trong bài kiểm tra. Câu hỏi kéo thả vào một hình ảnh là một trong những loại câu hỏi có nội dung phong phú trực quan. Để xem hướng dẫn các loại câu hỏi bài kiểm tra xem Các loại câu hỏi của bài kiểm...
 • Nhãn dùng để thêm nội dung trực tiếp trên trang chính khóa học, giảng viên có thể dùng nhãn để tạo các đề mục, nội dung mô tả, hình ảnh, video, ... Để biết thêm các tài nguyên khác xem Tài...
 • Giảng viên có thể tải một hoặc nhiều tài liệu cùng lúc lên khóa học trên BKeL bằng cách bật chế độ chỉnh sửa và kéo vào thả tài liệu vào khóa học. Ngoài ra có thể tạo một thư mục và kéo và thả tài liệu vào thư mục nhằm mục đích phân loại các tài liệu...
 • Để tạo các liên kết trong trang khóa học trên BKeL, liên kết có thể là địa chỉ trang web hoặc địa chỉ tài liệu, hướng dẫn sử dụng tài nguyên URL. Để biết thêm các tài nguyên trong BKeL xem Tài...
 • Các bước cơ bản để tạo bài tập lớn và chấm điểm. Để biết chi tiết về bài tập lớn xem Hướng dẫn bài tập...
 • Đầu mỗi học kỳ BKeL tạo ra một khóa học mới trống tương ứng với môn học và giảng viên, để sao chép nội dung từ khóa học trước đó hoặc khóa học khác dùng phương nhập dữ liệu. Để biết chi tiết xem Sao chép toàn bộ nội dung từ khóa học cũ đến khóa...
 • Để tạo nội dung phong phú bao gồm hình ảnh, video, định dạng văn bản đa dạng và hiển thị cho sinh viên xem dưới dạng trang html dùng tài nguyên Trang. Khi sinh viên vào khóa học sẽ thấy các liên kết và nhấn vào sẽ ra trang html. Để xem chi tiết các tài nguyên trong khóa...
 • Một diễn đàn là một trong những nơi trong BKeL, nơi mà lớp học của bạn có thể tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến. Diễn đàn có thể được thiết lập theo những cách khác nhau cho các mục đích khác nhau.Các loại Diễn đànDiễn đàn có thể được thiết...
 • Trang này giải thích làm thế nào để đăng nhập vào BKeL và tìm các khóa học của bạn, với những lời khuyên khắc phục sự cố cho sinh viên, giảng viên và trợ giảng.Đăng nhập vào BKeL Để đăng nhập vào Moodle, hãy truy cập trực tiếp http://e-learning.hcmut.edu.vn....