Các thiết lập quan trọng của khóa học trên BKeL

Mục lục

Chỉnh sửa thiết lập khóa học

Tất cả các thiết lập cho khóa học được tìm thấy trong trong trang Thiết lập khóa học. Vài thiết lập đã được thiết lập tự động khi tạo khóa học.

Để chỉnh sửa thiết lập khóa học:

 1. Trên trang khóa học, trong khối Quản trị, dưới phần Quản trị khóa  học, nhấn Thiết lập. Trang thiết lập khóa học sẽ mở.
 2. Trên trang Thiết lập khóa học, bạn sẽ thấy một danh sách tùy chọn. Nhấn vào phần tiêu đề để xem các thiết lập đó, hoặc nhấn vào Mở rộng tất cả (phía trên bên phải) để xem tất cả các thiết lập. Các thiết lập thường dùng bao gồm:
  • Chỉnh sửa Tên đầy đủ của khóa học.
  • Thiết lập chủ đề thu gọn hoặc luôn luôn được mở (Tiêu đề Định dạng khóa học).
  • Mô tả khóa học.
  • Hình thức nhóm trong khóa học  (Tiêu đề Nhóm).
 3. Kéo đến phía cuối trang để lưu các thiết lập.
  • Để lưu và trở lại khóa học, nhấn Lưu và cho xem.
  • Không lưu và trở về khóa học nhấn Hủy bỏ.

Các tùy chọn thiết lập khóa học

Nhấn vào tiêu đề trang để xem các thiết lập bên dưới của nó, hoặc nhấn Mở rộng tất cả (phía trên bên phải) để xem tất cả các thiết lập.

Thông tin chung

Thiết lập thông chung khóa học (nhấn vào để phóng to)

 • Tên đầy đủ của khóa học
  Tên đầy đủ của khóa học xuất hiện phần đầu của trang khóa học và những nơi có liên quan đến khóa học. Tên đầy đủ được đặt theo nguyên tắc Tên môn học _ Tên giảng viên _ (Mã hệ đào tạo_Mã học kỳ). 
 • Tên rút gọn của khóa học
  Tên rút gọn của khóa học được đặt theo nguyên tắc
  Mã môn học_Mã giảng viên_Mã hệ đào tạo_Mã học kỳ. Không thể thay đổi thông tin này.
 • Có thể nhìn thấy
  Nếu chọn Ẩn thì sinh viên không thấy khóa học, để cho phép sinh viên có thể thấy lại thì chọn Hiện.
 • Ngày bắt đầu khóa học
  Thiết lập này chỉ có tác dụng khi chọn định dạng khóa học theo Tuần. Các mục tuần trong khóa học được hiển thị tính từ ngày bắt đầu khóa học

Mô tả

 • Tóm tắt  khóa học
  Mô tả khóa học được thể hiện trên trang danh sách khóa học của toàn bộ trang BKeL. 
 • Tập tin tóm tắt khóa học
  Bạn có thể tải lên một hình ảnh được thêm vào phần tóm tắt khóa học. 

Định dạng khóa

Thiết lập định dạng khóa học    (nhấn để phóng to)

 • Định dạng
  Chọn một định dạng để thể hiện trên trang khóa học:
  • Định dạng Single Activity
   Chỉ có một hoạt động duy nhất hoặc tài nguyên (như Bài kiểm tra hoặc gói SCORM) được hiển thị trên trang khóa  học. Không thể thêm hoạt động hoặc tài nguyên khác (Tùy chọn này không được khuyến khích sử dụng)
  • Định dạng xã hội
   Toàn bộ khóa học bao gồm một diễn đàn, không có tùy chọn thêm hoạt động hoặc tài nguyên.
  • Định dạng theo Tuần
   Các mục trong khóa học được hiển thị theo tuần với tuần bắt đầu đến tuần kết thúc.
   Nếu sử dụng định dạng theo tuần, phải chắc chắn rằng ngày bắt đầu của khóa học phải được nhập chính xác để Tuần hiển thị trên khóa học được chính xác. Đối với khóa học được sử dụng lại từ khóa học trước phải sử lại ngày bắt đầu.
  • Định dạng chủ đề
   Theo mặc định, các mục trong khóa học được đặt tên Chủ đề 1, Chủ đề 2, Chủ đề 3, v.v. Nên thay đổi tên của chủ đề được khóa học trực quan hơn (Để thay đổi tên chủ đề trên trang khóa học, bật nút chỉnh sửa  sau đó chọn Chỉnh sửa phía trên mỗi chủ đề). 
 • Số tuần hay chủ đề
  Để cho khóa học có bao nhiêu tuần hoặc chủ đề bạn có thể tăng hoặc giảm số này trong bất kỳ lúc nào.
  Lưu ý: Nội dung chứa trong một tuần hày chủ đề sẽ không bị xóa và có thể được khôi phục lại bằng các tằng số tuần hay chủ đề.
 • Các phần ẩn
  Các phần ẩn có thể hiển thị vắn tắt trong biểu mẫu thu gọn hoặc có thể ẩn tất cả từ sinh viên.
 • Bố trí khóa học
  • Hiện thị tất cả trên một trang (mặc định)
   Tất cả các phần chủ đề hay tuần được hiển thị  trên trang khóa học.
  • Hiện một mục trên mỗi trang
   Trang khóa học có các liên kế đến mỗi mục chủ đề hay tuần và nội dung của nó xuất hiện trên một trang riêng.

Hình thức trình bày

Appearance settings (nhấn vào để phóng to)

 • Bắt buộc ngôn ngữ
  Có thể chọn ngôn ngữ bắt buộc hiển thị là tiếng việt hoặc tiếng anh.
 • Số tin bài mới nhấ để xem
  Hiển thị bao nhiêu bài viết trong diễn đàn tin tức thể  hiện trên khối Tin mới nhất. Nếu để 0, Khối tin mới nhất sẽ không suất hiện.
 • Hiển thị điểm
  Theo mặc định, khi một hoạt động đã được chấm điểm, sinh viên có thể xem điểm của họ trên trang Điểm. Nếu giảng viên không muốn cho sinh viên xem điểm thì chọn Không.
  Lưu ý: Mặc dù nếu không cho phép sinh viên xem bảng điểm nhưng tùy vào thiết lập hoạt động, sinh viên vẫn có thể xem điểm của mình bên trong chính hoạt động đó, xem Tổng quan bảng điểm trong BKeL.
 • Xem báo cáo các hoạt động
  Giảng viên có thể xem danh sách báo cáo hoạt động và đóng góp của sinh viên trên khóa học hiện tại bao gồm nhật ký truy cập. Nếu thiết lập sẽ cho phép sinh viên xem báo cáo hoạt động của mình.

Các tập tin tải lên

 • Dung lượng tối đa được tải lên
  Quy định kích thước lớn nhất của một tập tin có thể tải lên được trong khóa học. Giảng viên có thể tải lên cao hơn giới hạn này trong mỗi hoạt động. Nếu sinh viên nộp các tập tin lớn hơn (ví dụ video, powerpoint hoặc PDF có dung lượng lớn) thì phải thiết lập ở đây và trong thiết lập Bài tập lớn.

Nhóm

 • Chế độ nhóm
  Thiết lập chế độ nhóm mặc định cho các hoạt động trong khóa học. Tùy chọn Không có nhóm, Nhóm riêng biệt (chỉ có sinh viên trong nhóm của họ mới thấy các hoạt động của nhau), hoặc Nhóm có thể nhìn thấy (sinh viên có thể tham gia hoạt động trong nhóm của họ, và củng có thể thấy tất cả các hoạt động của tất cả các nhóm). Mỗi hoạt động riêng biệt củng có thể thiết lập chế độ nhóm khác nhau ngoài thiết lập ở đây.
 • Chế độ nhóm bắt buộc
  Thiết lập này sẽ áp dụng chế độ nhóm cho tất cả các hoạt động. Chế độ nhóm chi tiết trong hoạt động bị bỏ qua. Xem thêm Tổng quan vế quản lý nhóm trong BKeL.