Câu hỏi chọn từ còn thiếu

Câu hỏi Chọn từ còn thiếu cho phép các giảng viên tạo ra các câu hỏi yêu cầu sinh viên chọn từ hoặc cụm từ từ trình đơn thả xuống nhúng vào văn bản câu hỏi. 

Câu hỏi chọn từ còn thiếu

Tạo một câu hỏi chọn từ còn thiếu

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối Quản trị, trong Quản trị khóa học , nhấp vào Ngân hàng câu hỏi. Thao tác này sẽ mở trang Ngân hàng câu hỏi
 2. Trong Ngân hàng câu hỏi, chọn một danh mục câu hỏi cho câu hỏi mới, sau đó nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... Cửa sổ chọn loại câu hỏi để thêm sẽ mở ra.
 3. Chọn Chọn từ còn thiếu và nhấp Thêm. Trang Thêm trang chọn câu hỏi chọn từ còn thiếu từ sẽ mở ra.
 4. Trong trường Tên câu hỏi, nhập tên mô tả. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi. Lưu ý: Tên này không hiển thị cho sinh viên.
 5. Trong trường Văn bản câu hỏi, hãy nhập văn bản mà bạn muốn sinh viên của mình chọn các từ còn thiếu. Để tạo một trình đơn thả xuống trong văn bản, nhập [[số]] trong cặp ngoặc kép. Ví dụ: nếu trình đơn thả xuống đầu tiên của bạn là [[1]], bạn sẽ nhập đúng câu trả lời cho danh sách thả xuống đó là Lựa chọn 1 ở Bước 8.  
  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng lại Câu trả lời nhiều lần trong một câu hỏi, chỉ cần nhập vào cùng một câu [[Số]] ở mỗi vị trí trong văn bản câu hỏi nơi mà bạn muốn đặt các lựa chọn của câu trả lời.
 6. Đặt Điểm mặc định cho câu hỏi này, đây là điểm tối đa cho câu hỏi. 
 7. Chọn Xáo trộn để xáo trộn ngẫu nhiên các câu trả lời xuất hiện trong menu thả xuống.
 8. Dưới Các lựa chọn:
  • Đối với mỗi [[số]] mà bạn đã nhập, trong trường Trả lời được đánh số tương ứng, hãy nhập câu trả lời chính xác mà sinh viên nên chọn từ mỗi trình đơn thả xuống. Ví dụ: đối với văn bản câu hỏi "Bầu trời là [[1]]", trường Trả lời cho Lựa chọn 1 phải là "Xanh lam". 
   Lưu ý : Mỗi [[số]] đã nhập trong văn bản câu hỏi phải có Câu trả lời tương ứng dưới Các lựa chọn .
  • Để thêm các lựa chọn bổ sung cho trình đơn thả xuống (tức là các câu trả lời không chính xác), hãy hoàn thành các Lựa chọn bổ sung bằng cách sử dụng Lựa chọn có số không liên quan đến [[số]] chính xác trong văn bản câu hỏi.
  • Khi bạn có nhiều hơn một trình đơn thả xuống trong một câu hỏi, bạn có thể đặt giới hạn câu trả lời cho các trình đơn thả xuống cụ thể theo thứ tự các trình đơn thả xuống xuất hiện trong câu hỏi, bằng cách đặt tùy chọn Nhóm cho Câu trả lời. Các câu trả lời được đặt cho Nhóm 1 sẽ chỉ xuất hiện trong trình đơn thả xuống đầu tiên xuất hiện trong văn bản và các câu trả lời được đặt thành Nhóm 2 sẽ chỉ xuất hiện trong trình đơn thả xuống thứ hai, vv 
   Lưu ý : Nếu chọn Xáo trộn và Nhóm được đặt, Câu hỏi sẽ chỉ lộn xộn trong mỗi nhóm.
 9. Nhấp vào Lưu những thay đổi để thêm câu hỏi vào danh mục. Bạn sẽ được trở lại cho trang  Ngân hàng câu hỏi
 10. Để đảm bảo câu hỏi hoạt động chính xác nhấp vào Xem trước (  Quiz Preview Icon ) bên cạnh câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi. Một bản xem trước tương tác của câu hỏi mới sẽ mở ra trong một cửa sổ bật lên.