Câu hỏi kéo và thả đánh dấu

Câu hỏi Kéo và thả đánh dấu yêu cầu sinh viên kéo và thả một điểm đánh dấu vào hình nền tới một vị trí đặt trước. Bạn sẽ có các vùng thả được xác định trước để xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên kéo và thả tên các quốc gia vào một bản đồ thế giới hoặc tên cây trồng trên bức tranh rừng.

Câu hỏi Kéo và thả đánh dấu khác nhiều so với câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh. Trong các câu hỏi kéo và thả  đánh dấu, bạn sẽ thiết lập các vùng thả để thả các trả lời vào nhưng sinh viên của bạn sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về kích thước hoặc hình dạng của vùng đó.

Cẩu hỏi kéo thả hình ảnh (Nhấn để phóng to)

Tạo mới một câu hỏi kéo và thả đánh dấu

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối Quản trị, trong Quản tri khóa học, nhấp Ngân hàng câu hỏi. Trang Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra. 
 2. Trong Ngân hàng câu hỏi, từ trình đơn thả xuống Chọn một danh mục, hãy chọn một danh mục câu hỏi. Trang sẽ được làm mới hiển thị các câu hỏi trong Danh mục đó .
 3. Nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và từ cửa sổ bật lên Chọn một câu hỏi để thêm ... , chọn Kéo và thả đánh dấu. Trang Thêm một câu hỏi kéo và thả sẽ mở ra.
 4. Trong trường Tên câu hỏi , nhập tên mô tả để giúp bạn nhận diện câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi. (Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.)
 5. Trong trường Văn bản câu hỏi, hãy nhập hướng dẫn cho sinh viên giải thích những gì họ đang nhìn thấy và nơi họ cần để kéo đánh dấu. Ví dụ: văn bản câu hỏi có thể được ghi, "Đây là một bản đồ thế giới. Kéo từng nhãn vào quốc gia tương ứng". 
 6. Đối với Điểm mặc định, nhập số điểm tối đa có sẵn cho câu hỏi này.
 7. Dưới Xem trước, hoặc kéo và thả hình nền bạn muốn sử dụng vào trường Hình nền hoặc nhấp vào Chọn một tập tin ... để sử dụng bộ chọn tập để chọn hình nền. Bản xem trước sẽ xuất hiện với một khung màu xanh lá cây trên hình ảnh. 
 8. Dưới Đánh dấu:
  • Để xáo trộn ngẫu nhiên câu trả lời cho mỗi lần một sinh viên xem trang, hãy chọn Xáo trộn các mục kéo mỗi lần làm bài.
  • Đối với mỗi câu trả lời có thể xuất hiện dưới hình ảnh cho sinh viên, trong trường Đánh dấu, nhập một văn bản trả lời, sau đó chọn số lần mà đánh dấu có thể được sử dụng. 
   Lưu ý: cài đặt mặc định là Vô hạn, cho phép sinh viên kéo và thả một số lượng vô hạn của đánh dấu.
 9. Dưới các vùng thả:
  1. Từ trình đơn thả xuống Hình, hãy chọn Hình bạn muốn vùng thả xuống để thực hiện.
  2. Trong trường Tọa độ, nhập thông tin tọa độ (xem bên dưới).
  3. Từ menu thả xuống Đánh dấu, chọn đúng điểm đánh dấu cho vùng thả xuống (bạn phải đã tạo điểm đánh dấu).
  Tọa độ : 
  Thông tin tọa độ phải được nhập dưới dạng các giá trị số. BKeL sử dụng sơ đồ đồ thị left-right, top-bottom.
  • Các giá trị X được tính từ trái sang phải
  • Giá trị Y được tính từ trên xuống .
  Một tọa độ 100, 50 là 100 bên phải cạnh trái của hình ảnh và 50 từ trên cùng của hình ảnh. 

  Sử dụng hướng dẫn Xem trước lưới
  Mỗi hộp màu xanh lá cây trên hình ảnh xem trước là tương đương với giá trị là 10. Khi thiết lập tọa độ vùng thả xuống, bạn có thể định hướng cho mình bằng cách đếm các ô để tìm giá trị bạn cần. Nếu điểm mà bạn muốn sử dụng là 5 ô, giá trị cho điểm đó sẽ là 50. 

  Hình dạng yêu cầu :
  • Các hình vòng tròn yêu cầu thông tin phải được nhập vào như một điểm trung tâm và bán kính. 
   Định dạng là x, y; r
   (Ví dụ: 200, 300; 50)
  • Kiểu hình đa giác đòi hỏi ít nhất 3 điểm sẽ tạo thành hình dạng. Tọa độ được ngăn cách  bằng các dấu chấm phẩy. Bạn có thể thiết lập càng nhiều điểm tùy ý. 
   Định dạng là x, y; x, y; x, y  
   (Ví dụ: 120,10; 118,140; 80,120; 70,80)
  • Hình chữ nhật yêu cầu tọa độ cho góc trên cùng bên trái và chiều cao và chiều rộng. 
   Định dạng trái, trên; cao, rộng
   (Ví dụ: 120,10; 70, 100)

  Điều chỉnh hình dạng vùng thả : 
  Một khi bạn nhập đủ các giá trị tọa độ để hoàn thành một hình dạng, hình dạng sẽ được vẽ trên hình ảnh xem trước . Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh các giá trị. Nên đặt vùng thả xuống lớn hơn một chút so với phần chính xác của hình ảnh mà bạn muốn sinh viên đánh dấu để đảm bảo câu trả lời là chính xác. 
  Mẹo : Thu gọn tiêu đề Đánh dấu để giữ Hình ảnh xem trước của bạn ở chế độ xem.
 10. (Tùy chọn) Để sử dụng chế độ thích ứng hoặc phản hồi tức thì với nhiều lần làm bài, trong Nhiều lần thử, điều chỉnh điểm trừ hoặc phản hồi. 
 11. Để xem trước câu hỏi và đảm bảo nó hoạt động như mong đợi, hãy nhấp vào Lưu thay đổi và tiếp tục chỉnh sửa, sau đó cuộn xuống cuối trang nhấp vào Xem trước. Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ mới. Quiz Preview Icon
 12. Hãy xem thử câu hỏi, và sau đó đóng cửa sổ Xem trước để trở lại trang thiết lập câu hỏi. Chỉnh sửa câu hỏi nếu cần thiết và lặp lại.
 13. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu những thay đổi. Bạn sẽ được trở lại trang Ngân hàng câu hỏi  với danh mục đã chọn ở bước 2.