Câu hỏi kéo và thả vào hình ảnh

Câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh  yêu cầu sinh viên kéo và thả một hình ảnh hoặc văn bản vào một hình nền đã đặt trước. Bạn sẽ định nghĩa các vùng thả xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có thể yêu cầu sinh viên kéo và thả các nhãn lên một sơ đồ để minh hoạ một quy trình. 

Câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh  khác nhiều so với Kéo và thả đánh dấu. Sự khác biệt lớn nhất là trong câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh, các vùng thả được hiển thị cho sinh viên. Ngoài ra, câu trả lời có thể được nhóm lại thành các nhóm.


Tạo một câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối Quản trị, trong Quản trị khóa học, nhấp vào Ngân hàng câu hỏi. Trang Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra hiển thị các câu hỏi trong danh mục mặc định cho khóa học bạn đang xem.
 2. Từ trình đơn thả xuống Chọn danh mụchãy chọn  danh mục câu hỏi mà bạn muốn lưu câu hỏi mới. Nếu bạn thay đổi các danh mục, trang sẽ được làm mới để liệt kê các câu hỏi đã có trong danh mục đó.
 3. Nhấn vào Tạo câu hỏi mới ... . Màn hình  Chọn một loại câu hỏi để thêm  sẽ mở ra.
 4. Chọn  Kéo và thả vào hình ảnh và nhấp vào Thêm. Màn hình Thêm câu hỏi  kéo và thả vào hình ảnh sẽ mở ra.
 5. Trong trường Tên câu hỏi, nhập tên mô tả . Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi. 
  Lưu ý : Tên này không hiển thị cho sinh viên.
 6. Trong trường Văn bản câu hỏi, hãy nhập hướng dẫn cho sinh viên của bạn. Ví dụ: văn bản câu hỏi có thể là , "Đây là một bản đồ thế giới. Kéo từng nhãn vào quốc gia tương ứng". 
 7. Đặt Điểm mặc định cho câu hỏi này (nghĩa là điểm tối đa cho câu hỏi này).
 8. Dưới phần Xem trước , hoặc kéo và thả tập tin cho hình nền bạn muốn sử dụng hoặc nhấp vào Chọn tập tin ... để sử dụng bộ chọn tập tin để chọn hình nền. Bản xem trước sẽ xuất hiện. 
  Lưu ý : Hình ảnh xem trước sẽ được thay đổi kích thước thành tối đa cao 400 pixel rộng  600 pixel. 
 9. Dưới các mục có thể kéo:
  • (Tùy chọn) Để xáo trộn câu trả lời , chọn Xáo trộn các mục kéo mỗi lần câu hỏi được làm. 
  Đối với mỗi mục có thể kéo bạn muốn tạo:
  1. Từ trình đơn Loại thả xuống, chọn Hình ảnh có thể kéo hoặc Văn bản có thể kéo(Nếu bạn chọn văn bản, giao diện tải lên tập tin được bỏ cho mục đó.)
  2. (Tùy chọn) Để chia các câu trả lời thành các nhóm và để các vùng thả của mỗi nhóm khác nhau, từ trình đơn thả xuống Nhóm, chọn số nhóm mà mục sẽ thuộc về. Mặc định là Nhóm 1 .
  3. Để cho phép sinh viên sử dụng câu trả lời nhiều hơn một lần, chọn checkbox Không giới hạn . (Trong trường hợp này, mục có thể kéo được sẽ không bị xoá khỏi ngân hàng câu trả lời bên dưới hình ảnh sau khi sinh viên sử dụng nó, làm cho câu hỏi trở nên khó hơn).
  4. Đối với văn bản có thể kéo được, nhập văn bản sẽ được kéo và thả. Thẻ HTML bị giới hạn ở: <sub>, <sup>, <b>, <i>, <em>, <strong> và <br />. 
  5. Đối với hình ảnh có thể kéo được , hãy kéo và thả tệp hình ảnh bạn muốn sử dụng vào mũi tên tải lên màu xanh hoặc nhấp vào Chọn tập tin ... và sử dụng bộ chọn tập tin để chọn và tải lên hình ảnh. Cũng nhập nhãn văn bản (sinh viên không nhìn thấy cái này nhưng văn bản sẽ giúp bạn xác định vùng thả xuống trong bước tiếp theo). 
   Lưu ý : Kích thước tối đa cho hình ảnh có thể kéo là 150 x 100 pixel . Hình ảnh lớn hơn sẽ được thu nhỏ khi nhập dữ liệu.  
  Bạn có thể sử dụng cả văn bản và hình ảnh trong cùng một câu hỏi. Mỗi loại sẽ được tự động thay đổi kích thước để có cùng kích thước.
 10. Trong vùng thả, bạn sẽ định nghĩa khu vực bên trong hình nền mà có thể kéo một mục và thả vào một tọa độ top-left phù hợp. 
  Lưu ý : Bạn không cần phải nhập giá trị top và left để định vị trí ; Khi bạn chọn một mục có thể kéo được để khớp với mỗi vùng thả, các mục có thể kéo xuất hiện bên dưới Xem trước hình ảnh và bạn có thể kéo chúng vào đúng vị trí trên hình nền. 

  Đối với mỗi vùng thả :
  1. Từ trình đơn thả xuống mục có thể kéo (ở bên phải), chọn mục phù hợp với vùng thả xuống .
  2. Cuộn lên đầu trang và nhấp vào Làm mới lại xem trước . Trong phần Xem trước ở đầu trang, các mục có thể kéo được sẽ xuất hiện bên dưới hình ảnh xem trước.
  3. Kéo mục có thể kéo vào Hình ảnh xem trước nơi bạn muốn vùng thả cho mục đó.
 11. (Tùy chọn) Để sử dụng chế độ thích ứng hoặc phản hồi tức thì với nhiều lần làm bài, trong Nhiều lần thử, điều chỉnh điểm trừ hoặc phản hồi. 
 12. Để xem trước câu hỏi và đảm bảo nó hoạt động như mong đợi, hãy nhấp vào Lưu thay đổi và tiếp tục chỉnh sửa, sau đó cuộn xuống cuối trang nhấp vào Xem trước. Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ mới. Quiz Preview Icon
 13. Hãy xem thử câu hỏi, và sau đó đóng cửa sổ Xem trước để trở lại trang thiết lập câu hỏi. Chỉnh sửa câu hỏi nếu cần thiết và lặp lại.
 14. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu những thay đổi. Bạn sẽ được trở  lại cho  Ngân hàng câu hỏi với danh mục được chọn ở bước 2.