Câu hỏi kéo và thả vào văn bản

Câu hỏi Kéo và thả vào văn bản yêu cầu sinh viên kéo và thả các tùy chọn văn bản từ ngân hàng câu trả lời vào văn bản câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu sinh viên hoàn thành một câu hoặc một định nghĩa. Những câu hỏi này có thể được cấu hình để có thể sử dụng nhiều câu trả lời hơn một hoặc có câu trả lời bổ sung. 

Tạo mới một câu hỏi Kéo và thả vào văn bản

 1. Trên trang khóa học của bạn, trong Khối Quản trị, trong Quản trị Khóa học, nhấp vào Ngân hàng câu hỏi. Trang Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra. 
 2. Trong Ngân hàng câu hỏi, từ trình đơn Chọn một danh mục thả xuống, hãy chọn một Danh mục câu hỏi. Trang sẽ được làm mới hiển thị các câu hỏi trong Danh mục đó .
 3. Nhấp vào Tạo câu hỏi mới ... và từ cửa sổ bật lên Chọn một câu hỏi để thêm ... , chọn  Kéo và thả vào văn bản. Trang thêm câu hỏi kéo và thả vào văn bản sẽ mở ra.
 4. Trong trường Tên câu hỏi, nhập tên mô tả để giúp bạn nhận diện câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi(Tên câu hỏi không hiển thị cho sinh viên.)
 5. Trong trường Câu hỏi văn bản
  Nhập văn bản sinh viên sẽ thả các câu trả lời vào. 
  Chỉ định nơi bạn muốn các vùng thả văn bản bằng cách sử dụng các vị trí được đánh số, ví dụ: [[1]], [[2]], [[3]. 
  So khớp số với Câu trả lời đúng từ phần Các lựa chọn (phía dưới của trang thiết lập). Ví dụ: bạn sẽ nhập [[3]] để cho biết nơi Lựa chọn 3 nên được thả vào văn bản câu hỏi. 
   Người giữ chỗ cho câu trả lời được ghi rõ như [[1]], [[2]], [[3]](Nhấn để phóng to)
 6. Đối với điểm mặc định, nhập số điểm tối đa có sẵn cho câu hỏi này.
 7. Dưới Các lựa chọn, để các câu trả lời xáo trộn ngẫu nhiên mội khi sinh viên xem trang, hãy chọn Xáo trộn.
 8. Đối với mỗi sự lựa chọn:
  • Trong trường Trả lời , hãy nhập văn bản cho phép để kéo vào Văn bản câu hỏi .  
  • (Tùy chọn) Sử dụng menu thả xuống Nhóm để gán các Lựa chọn cho các nhóm được đánh số . Các nhóm lựa chọn trả lời sẽ được phân biệt theo màu sắc cho sinh viên, và văn bản chỉ có thể được kéo và thả vào các vùng thả theo nhóm của chúng. 
   Kéo thả văn bản(Nhấn để phóng to)
  • (Tùy chọn) Để cho phép lựa chọn câu trả lời nhiều hơn một trong văn bản của bạn, bạn phải chọn Không giới hạn. Nếu mục Không giới hạn không được chọn, sinh viên sẽ bị chấm điểm sai đối với mỗi vùng thả bên trong đã được sử dụng cho trả lời ban đầu. 
 9. (Tùy chọn) Để sử dụng chế độ thích ứng hoặc phản hồi tức thì với nhiều lần làm bài, trong Nhiều lần thử, điều chỉnh điểm trừ hoặc phản hồi. 
 10. Để xem trước câu hỏi và đảm bảo hoạt động chính xác, hãy nhấp vào Lưu thay đổi và tiếp tục chỉnh sửa , sau đó cuộn xuống dưới cùng của trang và nhấp vào Xem trước (ở bên phải). Câu hỏi sẽ mở ra trong một cửa sổ mới. Quiz Preview Icon
 11. Xem thử câu hỏi, và sau đó đóng cửa sổ Xem trước để trở lại trang thiết lập câu hỏi. Chỉnh sửa câu hỏi nếu cần thiết và lặp lại.
 12. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu những thay đổi. Bạn sẽ được trở lại danh mục trong ngân hàng câu hỏi đã chọn ở bước 2.