Bắt đầu khóa học mới

 • Khối Hoạt động liệt kê các nội dung khác nhau theo các loại hiện có cho sinh viên trong khóa học của bạn, chẳng hạn như Diễn đàn, Bài tập, Bài kiểm tra, Tài nguyên, v.v.Liên kết được tự động thêm vào KhốiDanh sách các loại Hoạt động được hiển thị trong khối...
 • Bài viết này mô tả cách sao chép các mục cụ thể, chẳng hạn như Bài tập lớn, Bài kiểm tra, hoặc các tập tin PDF, từ một khóa học sang một khóa học khác bằng cách sử dụng công cụ nhập dữ liệu.Để nhập dữ liệu toàn bộ khóa học, xem Sao chép toàn bộ...
 • Thông báo (trước đây gọi là  Diễn đàn tin tức) là một diễn đàn đặc biệt có tác dụng như một công cụ thông báo cho khóa học của bạn. Chỉ có giảng viên và trợ giảng có thể đăng lên Thông báo của khóa học, và mặc định các bài đăng...
 • Có vài bước cơ bản để thiết lập một khóa học mới trên BKeL. Xem hướng dẫn trang này và các liên kết đến chi tiết các bài hướng dẫn có liên quan.Trước khi bắt đầu xây dựng một khóa học mới, có thể xem trước Thông tin cơ bản của BKeL dành cho giảng...
 • Chỉnh sửa thiết lập khóa họcTất cả các thiết lập cho khóa học được tìm thấy trong trong trang Thiết lập khóa học. Vài thiết lập đã được thiết lập tự động khi tạo khóa học.Để chỉnh sửa thiết lập khóa học:Trên trang khóa học, trong khối Quản trị, dưới...
 • Cách tổ chức khóa học trên BKeLĐầu mỗi học kỳ BKeL sẽ tạo một khóa học tương ứng với một môn học và giảng viên của môn học đó. Trong đó các nhóm lớp của sinh viên thuộc môn học và giảng viên sẽ là các nhóm trong khóa học đó. Giảng viên có thể cung cấp...
 • BKeL giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại và di chuyển tài nguyên, hoạt động, các chủ đề và khối trong khóa học.Biểu tượng di chuyểnTùy vào Javascript được cho phép trên trình duyệt, bạn sẽ thấy loại biểu tượng khác nhau kế bên các mục có thể di chuyện trong khóa...
 • Có một số cách để thêm cấu trúc và làm cho trang khóa thể hiện một cách trực quan. Ví dụ: bạn có thể đặt tên chủ đề, thêm tiêu đề phụ, chú thích hoặc hình ảnh vào trang và canh lề để tạo ra một hệ thống phân cấp nội dung.Tổ chức trang khóa học của bạn...
 • Trong BKeL, bạn có thể thêm một hình ảnh bất kỳ nơi nào có một trình soạn thảo văn bản có thanh công cụ.Giảng viên có thể thêm các  hình ảnh trong mô tả các hoạt động, như là mô tả Bài tập lớn, hoặc câu hỏi trong Bài kiểm tra, một bài viết trong diễn đàn...
 • Giảng viên có thể điều chỉnh số Mục Chủ đề hoặc Tuần cho sinh viên trong nhiều cách khác nhau. Giảng viên có thể thêm hoặc bỏ các mục khóa học sử dụng nút bên dưới của trang khóa học, thiết lập số mục khóa học từ trang Thiết lập khóa học, hoặc ẩn các...
 • Một trong những cách liên lạc với sinh viên trong lớp học trên BKeL là gửi tin nhắn. Có thể gửi tin nhắn theo từng sinh viên, theo danh sách thành viên cụ thể hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm và tất cả thành viên. Cái này hữu ích cho các giảng viên thông báo thời...
 • Trên BKeL, mỗi học kỳ mỗi môn học của giảng viên sẽ được tạo mới một khóa học trống, để sử dụng lại nội dung của khóa học trước đó sử dụng chức năng Nhập dữ liệu để sao chép nội dung mong muốn có trong khóa học mới.Những gì được sao chép trong quá...
 • Có thể mất nhiều thời gian để thêm Tài nguyên và Hoạt động vào một khóa học. Nếu bạn có nhiều mục tương tự trong một khóa học, bạn có thể thấy hữu ích khi sử dụng tính năng Nhân bản () có sẵn cho mỗi Tài nguyên và Hoạt động. Việc sao chép có thể...