Các chức năng thường dùng trong BKeL

 • Giảng viên có thể lấy danh sách lớp trong BKeL trong chức năng xuất dữ liệu điểm. Một danh sách sinh viên bao gồm các thông tin như mã số sinh viên, họ, tên, nhóm lớp, nhóm bài tập, email và các cột điểm của các hoạt động nếu có. BKeL xuất ra các điểm trong các...
 • Giảng viên có thể thêm người dùng vào khóa học của họ với một "vai trò". Vai trò có thể được thêm ở cấp độ khóa học, hoặc chỉ cho một tài nguyên hoặc hoạt động cụ thể.Vai trò có sẵn là:Đồng giảng có tất cả quyền như một giảng viên khóa...
 • Phần báo cáo của khối Quản trị cho phép các giảng viên truy cập vào các công cụ  chạy các báo cáo về hoạt động của khóa học ở các cấp khác nhau.Công cụ để chạy báo cáoBKeL cho phép các giảng viên yêu cầu các báo cáo cho biết tài nguyên...
 • Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký...
 • Tính năng nhóm cho phép một giảng viên chỉ định sinh viên (và trợ giảng hoặc đồng giảng viên) cho một hoặc nhiều nhóm cho toàn bộ khóa học hoặc cho các hoạt động cụ thể. Bởi vì sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm cùng một lúc, các giảng viên có thể thiết...
 • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
 • Bài kiểm tra trong BKeL được sử dụng để đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về tài liệu. Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động Bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa học của bạn. Các hoạt...
 • Thiết lập một hoạt động tự chọn nhóm để cho phép sinh viên đăng ký tham gia vào một nhóm trong khóa học. Các giảng viên phải chỉ định nhóm nào cho phép cho hoạt động này, và có thể đặt một giới hạn về số lượng thành viên trong mỗi nhóm.Tạo...
 • Một trong những cách liên lạc với sinh viên trong lớp học trên BKeL là gửi tin nhắn. Có thể gửi tin nhắn theo từng sinh viên, theo danh sách thành viên cụ thể hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm và tất cả thành viên. Cái này hữu ích cho các giảng viên thông báo thời...
 • Trên BKeL, mỗi học kỳ mỗi môn học của giảng viên sẽ được tạo mới một khóa học trống, để sử dụng lại nội dung của khóa học trước đó sử dụng chức năng Nhập dữ liệu để sao chép nội dung mong muốn có trong khóa học mới.Những gì được sao chép trong quá...
 • Bài tập lớn trong BKeL cho phép bạn thu thập và đánh giá bài tập của sinh viên. Quản lý sinh viên sử dụng một hoạt động Bài tập lớn mang lại cho bạn những lợi ích sau:Quản lý bài tập của sinh viên không cần giấy tờ:  Hoạt động Bài...
 • Trong BKeL, bạn có thể kéo các tập tin trực tiếp từ máy tính vào khóa học của bạn.Vấn đề cần biếtTính năng này hoạt động với các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, Google Chrome và Safari 6 cho Mac OS 10.7 trở lên.Kéo và thả không hoạt động với Microsoft Internet...
 • Có thể soạn câu hỏi nhiều lựa chọn từ tập tin MS Word, nội dung câu hỏi có thể bao gồm hình ảnh, công thức toán học. Từ tập tin câu hỏi MS Word có thể chuyển đổi sang tập tin  Moodle XML và đưa vào ngân hàng câu hỏi của khóa học trên BKeL. Nhấn vào đây để...