Hoạt động

 • Hoạt động  Bài tập lớn cho phép giảng viên giao nhiệm vụ, thu bài tập, đặt ngày hoàn thành, cung cấp thông tin phản hồi và điểm.Sinh viên có thể nộp bài bằng các tập tin (ví dụ như tài liệu word, excel, hình ảnh hoặc âm thanh và video clip), hoặc gõ văn bản...
 • Hoạt động Chat cho phép các thành viên của khóa học liên lạc trong thời gian thực bằng thảo luận văn bảng với các thành viên khác trong khóa học. Giảng viên có thể thêm hơn một hoạt động Chat vào khóa học, để chắc chắn bạn nhập chính xác vào Chat nếu có nhiều...
 • Để xem các bài nộp của sinh viên nộp trong Bài tập lớn cụ thể, giảng viên có thể tải xuống các bài nộp dưới dạng tập tin zip. Giảng viên có thể tải tất cả bài nộp hoặc theo danh sách được chọn. Ngoài ra, để tải về bài nộp của một cá nhân, vui lòng...
 • Trang Xem / chấm điểm tất cả các bài nộp của hoạt động bài tập lớn có vài chức năng chấm điểm quan trọng. Điểm được nhập trên trang này sẽ xuất hiện theo một cột điểm tương ứng trong Bảng điểm. Nên chấm điểm trong trang này thay vì chấm điểm...
 • Chấm điểm ẩn danh cho phép người chấm điểm bài nộp mà không nhìn thấy tên của sinh viên trong bài nộp. Thay vào đó, số người tham gia được tạo ngẫu nhiên được hiển thị khi chấm điểm bài nộp. Sau khi chấm điểm, người chấm điểm cho xem tên sinh viên...
 • Hoạt động Lựa chọn  cho phép bạn trình bày một câu hỏi duy nhất cho sinh viên với nhiều câu trả lời. Sau đó mỗi sinh viên có thể chọn một trong những sự lựa chọn nhất định. Hoạt động lựa chọn chỉ dành cho thu thập thông tin và không thể chấm...
 • Giảng viên và sinh viên có thể giao tiếp và cộng tác sử dụng Diễn đàn. Giảng viên có thể tạo chủ đề thảo luận hoặc, tùy thuộc vào loại diễn đàn, cho phép sinh viên bắt đầu tạo chủ đề. Thành viên khóa học sau đó có thể gửi trả lời, và đăng ký...
 • Trong BKeL bạn có thể tạo các bài tập mà sinh viên làm việc theo nhóm và mỗi nhóm làm một bài nộp. Ví dụ, sinh viên trong một nhóm có thể nộp một tập tin trình bày bài làm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể tải xuống, sửa đổi và tải lại tập...
 • Có rất nhiều loại hoạt động có sẵn trong BKeL: bài tập lớn, hoạt động để liên lạc và hợp tác giữa bạn và sinh viên của mình, bài kiểm tra, khảo sát, công cụ để hỗ trợ trong việc quản lý sinh viên; và các định dạng để hỗ trợ cung cấp nội dung tương...
 • Questionnaire cho phép bạn tiến hành khảo sát sinh viên của bạn sử dụng một loạt các loại câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể thu thập thông tin / không chấm điểm phản hồi sinh viên trong khóa học của bạn hay về một chủ đề cụ thể. Bạn có thể xem tất cả...
 • Hoạt động  là những công cụ tương tác sử dụng để thu hút sinh viên trong học tập và đánh giá tiến độ của họ. BKeL bao gồm các công cụ tiêu chuẩn mà bạn mong đợi từ bất kỳ hệ thống quản lý học tập bao gồm các diễn đàn, bài tập lớn, và bài...
 • Quy trình chấm điểm và phân công chấm điểm cho các hoạt động Bài tập lớn đặc biệt hữu ích cho các lớp học lớn với nhiều giảng viên hoặc trợ giảng. Các tính năng này có thể được sử dụng kết hợp với nhau hoặc độc lập. Quy trình chấm...
 • Hoạt động Workshop trong BKeL cho phép thu thập, đánh giá và đánh giá ngang hàng bài tập của sinh viên. Sinh viên có thể nộp bài tập của họ dưới dạng:Văn bản trực tuyến : Sinh viên nhập nội dung trực tiếp vào một hộp văn bản trên trang nộp bài...
 • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
 • Bài kiểm tra trong BKeL được sử dụng để đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về tài liệu. Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động Bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa học của bạn. Các hoạt...
 • Workshop là một hoạt động đánh giá ngang hàng với nhiều tùy chọn. Sinh viên nộp bài tập của họ qua một công cụ văn bản trực tuyến và các tập tin đính kèm. Có hai cột điểm cho mỗi sinh viên: một điểm cho bài tập đã nộp và một điểm cho đánh giá bài tập của...
 • Trong BKeL, bạn có thể thêm một hình ảnh bất kỳ nơi nào có một trình soạn thảo văn bản có thanh công cụ.Giảng viên có thể thêm các  hình ảnh trong mô tả các hoạt động, như là mô tả Bài tập lớn, hoặc câu hỏi trong Bài kiểm tra, một bài viết trong diễn đàn...
 • Chấm điểm offine trong BKeL cho phép chấm điểm bài nộp bài tập lớn không cần đăng nhập vào BKeL hoặc kết nối internet. Với chức năng chấm điểm offline, bạn nhập điểm vào một bảng tính (excel)  chấm điểm và tải lên BKeL sau đó. Lưu ý : Chấm...
 • Hoạt động Chat cho phép các thành viên khóa học trao đổi với nhau bằng văn bản theo thời gian thực. Các phòng chat khác có thể được thiết lập trong cùng một khóa học. Ví dụ, một khóa học có thể có một số phòng chat được lập lịch theo thời gian hội...
 • Tương tác giữa sinh viên là một điểm mạnh của BKeL. Trong khi giảng viên có thể dễ dàng sử dụng các hoạt động trong BKeL để cung cấp nội dung và đánh giá việc học, BKeL cũng hỗ trợ các hoạt động do sinh viên dẫn dắt và hợp tác, đặc biệt là kết hợp với...