Hướng dẫn bài kiểm tra

 • Bài kiểm tra trong BKeL được sử dụng để đánh giá sự hiểu biết của sinh viên về tài liệu. Các bài kiểm tra bao gồm một hoạt động Bài kiểm tra có chứa một hoặc nhiều câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của khóa học của bạn. Các hoạt...
 • Có thể soạn câu hỏi nhiều lựa chọn từ tập tin MS Word, nội dung câu hỏi có thể bao gồm hình ảnh, công thức toán học. Từ tập tin câu hỏi MS Word có thể chuyển đổi sang tập tin  Moodle XML và đưa vào ngân hàng câu hỏi của khóa học trên BKeL. Nhấn vào đây để...
 • Câu hỏi trong BKeL được tổ chức thành các danh mục. Một khóa học mới bắt đầu với một danh mục có tên "Mặc định cho [tên khóa học]." Để giúp tìm câu hỏi dễ dàng hơn và để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các câu hỏi ngẫu nhiên, tổ chức các câu...
 • Bài kiểm tra trong BKeL là một hoạt động mạnh và  có nhiều chức năng. Giảng viên có thể tùy chỉnh theo nhiều cách. Trang này giải thích làm thế nào để thêm một hoạt động bài kiểm tra và xem xét các thiết lập cung cấp bài kiểm tra và thông tin phản hồi, ví dụ...
 • Dưới đây là những mô tả ngắn gọn về các loại câu hỏi được sử dụng trong BKeL.  Câu trả lời nhúngNhững câu hỏi này rất linh hoạt bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) mà có các câu trả lời khác nhau nhúng bên trong nó, trong đó có câu hỏi...
 • Tìm hiểu cách điều chỉnh điểm bài kiểm tra, ghi đè thiết lập truy cập bài kiểm tra cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên cụ thể, đánh giá và chấm điểm bài làm của sinh viên.Cấu hình chấm điểm bài kiểm traKhi một sinh viên làm bài kiểm tra, câu trả lời của sinh viên...
 • Bài viết này giải thích cách thêm câu hỏi vào một bài kiểm tra đã được thêm vào khóa học của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để tạo một hoạt động bài kiểm tra xem Thêm và cấu hình bài kiểm tra trong BKeL.Thêm câu hỏi mới vào bài kiểm traTrên trang khóa...
 • Câu hỏi chọn cặp phù hợp cung cấp một danh sách các câu hỏi phụ cùng với một danh sách các câu trả lời. Người trả lời phải "chọn khớp" câu trả lời đúng với mỗi câu hỏi. Ví dụ về một câu hỏi chọn cặp phù hợp:Tạo một câu hỏi chọn cặp phù...
 • Câu hỏi tính toán là câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng các biến hoặc "kí hiệu đại diện" (như là {x}, {y}). Các kí hiệu đại diện này được chọn ngẫu nhiên từ một bộ giá trị khi bài kiểm tra được thực hiện. Lưu ý:...
 • Câu hỏi Nhiều lựa chọn tính toán là câu hỏi số riêng lẻ dựa trên một công thức sử dụng biến hoặc "kí hiệu đại diện" (như là {x}, {y}). Các kí hiệu đại diện này được chọn ngẫu nhiên từ một bộ giá trị khi bài kiểm tra được thực hiện. Cảnh báo:...
 • Câu hỏi Kéo và thả vào văn bản yêu cầu sinh viên kéo và thả các tùy chọn văn bản từ ngân hàng câu trả lời vào văn bản câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu sinh viên hoàn thành một câu hoặc một định nghĩa. Những câu hỏi này có thể được cấu...
 • Câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh  yêu cầu sinh viên kéo và thả một hình ảnh hoặc văn bản vào một hình nền đã đặt trước. Bạn sẽ định nghĩa các vùng thả xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có thể...
 • Để trả lời câu hỏi (có thể bao gồm hình ảnh), người trả lời chọn từ nhiều câu trả lời. Có hai loại câu hỏi nhiều lựa chọn - chỉ một câu trả lời và nhiều câu trả lời.Ví dụ về một câu hỏi nhiều lựa chọn:Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng...
 • BKeL hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng trong đó có Moodle XML.Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn với định dạng Moodle XML từ MS WordĐể tạo câu hỏi nhiều chọn từ tập tin MS Word, xem Tạo câu hỏi định dạng Moodle XML từ MS Word.Nhập dữ liệu câu...
 • Câu hỏi Kéo và thả đánh dấu yêu cầu sinh viên kéo và thả một điểm đánh dấu vào hình nền tới một vị trí đặt trước. Bạn sẽ có các vùng thả được xác định trước để xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có...
 • Loại câu hỏi tự luận cung cấp khung soạn thảo văn bản để trả lời câu hỏi với nội dung dài hơn (có thể bao gồm một hình ảnh). Cái này phải được chấm điểm thủ công bởi giảng viên.Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục...
 • Từ vị trí xem của sinh viên, một câu hỏi số giống như một câu hỏi trả lời ngắn rằng họ nhập câu trả lời của họ vào một textbox. Sự khác biệt là câu trả lời phải là số, và câu trả lời được cho phép có một phạm vi lỗi được chấp nhận. Điều...
 • Câu hỏi Chọn từ còn thiếu cho phép các giảng viên tạo ra các câu hỏi yêu cầu sinh viên chọn từ hoặc cụm từ từ trình đơn thả xuống nhúng vào văn bản câu hỏi. Tạo một câu hỏi chọn từ còn thiếuTrên trang khóa học của bạn,...
 • Các câu hỏi trả lời ngắn yêu cầu người trả lời gõ một từ hoặc cụm từ để trả lời câu hỏi. Các câu trả lời có thể hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường và có thể bao gồm nhiều hơn một câu trả lời chính xác. Các câu trả lời chấp nhận...
 • Các câu hỏi tính toán đơn giản là các câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng biến hoặc "ký hiệu đại diện" (tức là {x}, {y}). Những ký tự đại diện này dựa trên một tập hợp các giá trị được tạo trước cho phép người trả...