Hướng dẫn bài tập lớn

  • Hoạt động  Bài tập lớn cho phép giảng viên giao nhiệm vụ, thu bài tập, đặt ngày hoàn thành, cung cấp thông tin phản hồi và điểm.Sinh viên có thể nộp bài bằng các tập tin (ví dụ như tài liệu word, excel, hình ảnh hoặc âm thanh và video clip), hoặc gõ văn bản...
  • Để xem các bài nộp của sinh viên nộp trong Bài tập lớn cụ thể, giảng viên có thể tải xuống các bài nộp dưới dạng tập tin zip. Giảng viên có thể tải tất cả bài nộp hoặc theo danh sách được chọn. Ngoài ra, để tải về bài nộp của một cá nhân, vui lòng...
  • Trang Xem / chấm điểm tất cả các bài nộp của hoạt động bài tập lớn có vài chức năng chấm điểm quan trọng. Điểm được nhập trên trang này sẽ xuất hiện theo một cột điểm tương ứng trong Bảng điểm. Nên chấm điểm trong trang này thay vì chấm điểm...
  • Chấm điểm ẩn danh cho phép người chấm điểm bài nộp mà không nhìn thấy tên của sinh viên trong bài nộp. Thay vào đó, số người tham gia được tạo ngẫu nhiên được hiển thị khi chấm điểm bài nộp. Sau khi chấm điểm, người chấm điểm cho xem tên sinh viên...
  • Trong BKeL bạn có thể tạo các bài tập mà sinh viên làm việc theo nhóm và mỗi nhóm làm một bài nộp. Ví dụ, sinh viên trong một nhóm có thể nộp một tập tin trình bày bài làm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể tải xuống, sửa đổi và tải lại tập...
  • Quy trình chấm điểm và phân công chấm điểm cho các hoạt động Bài tập lớn đặc biệt hữu ích cho các lớp học lớn với nhiều giảng viên hoặc trợ giảng. Các tính năng này có thể được sử dụng kết hợp với nhau hoặc độc lập. Quy trình chấm...
  • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
  • Chấm điểm offine trong BKeL cho phép chấm điểm bài nộp bài tập lớn không cần đăng nhập vào BKeL hoặc kết nối internet. Với chức năng chấm điểm offline, bạn nhập điểm vào một bảng tính (excel)  chấm điểm và tải lên BKeL sau đó. Lưu ý : Chấm...
  • Bài tập lớn trong BKeL cho phép bạn thu thập và đánh giá bài tập của sinh viên. Quản lý sinh viên sử dụng một hoạt động Bài tập lớn mang lại cho bạn những lợi ích sau:Quản lý bài tập của sinh viên không cần giấy tờ:  Hoạt động Bài...