Hướng dẫn dành cho sinh viên

 • Mặc dù không phải ai cũng có thể xem trang Hồ sơ người dùng của BKeL, cài đặt Hồ sơ người dùng của bạn ảnh hưởng đến thông tin của bạn khi sử dụng BKeL, do đó bạn nên xem lại cẩn thận.Chỉnh sửa hồ sơ người dùng của bạnTrang hồ sơ người dùng của bạn...
 • Hoạt động Chat cho phép các thành viên của khóa học liên lạc trong thời gian thực bằng thảo luận văn bảng với các thành viên khác trong khóa học. Giảng viên có thể thêm hơn một hoạt động Chat vào khóa học, để chắc chắn bạn nhập chính xác vào Chat nếu có nhiều...
 • BKeL cung cấp cho bạn một vài cách khác nhau để theo dõi các sự kiện trong các khóa học của bạn. Bài viết này chứa các đề xuất cho những cách tốt nhất để theo dõi các hoạt động và thời hạn cho các hoạt động khóa học của bạn.Diễn đàn tin tức thông...
 • Giảng viên của bạn có thể cung cấp các bài kiểm tra trong BKeL bằng nhiều loại câu hỏi, bao gồm nhiều lựa chọn, đúng sai, câu trả lời ngắn, các câu hỏi số và nhiều hơn nữa. Bài kiểm tra có thể được cấu hình theo những cách rất khác nhau, do đó tùy vào...
 • Một diễn đàn là một trong những nơi trong BKeL, nơi mà lớp học của bạn có thể tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến. Diễn đàn có thể được thiết lập theo những cách khác nhau cho các mục đích khác nhau.Các loại Diễn đànDiễn đàn có thể được thiết...
 • Nếu giảng viên của bạn đã kích hoạt bảng điểm trong khóa học, BKeL giúp bạn dễ dàng nhìn thấy các điểm của bạn thông qua một báo cáo tùy chỉnh, hiển thị tất cả các bài tập được chấp điểm.Giảng viên của bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bổ sung như...
 • Sinh viên và giảng viên có thể tạo liên kết siêu văn bản bất cứ nơi nào họ thấy một trình soạn thảo HTML trong BKeL. Các giảng viên cũng có thể thêm tài nguyên URL vào một trang khóa học. Trang này giải thích làm thế nào để tạo ra cả hai loại liên kết.Một lưu ý...
 • Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên tạo ra các tập tin media (audio hoặc video) và gửi chúng lên một hoạt động trong BKeL. Do kích thước lớn của một số tệp tin media, nên chúng tôi không khuyên bạn nên nộp các tập tin này trực tiếp lên BKeL. Thay vào đó, sinh...
 • BKeL cho phép các giảng viên thiết lập một bài tập lớn  với nhiều thiết lập. Ví dụ:Giảng viên của bạn có thể kiểm soát xem bạn có thể chỉ gửi một lần hoặc có thể nộp lại các tập tin và liệu bạn có thể tải tập tin lên sau khi thời hạn...
 • Trang này giải thích làm thế nào để đăng nhập vào BKeL và tìm các khóa học của bạn, với những lời khuyên khắc phục sự cố cho sinh viên, giảng viên và trợ giảng.Đăng nhập vào BKeL Để đăng nhập vào Moodle, hãy truy cập trực tiếp http://e-learning.hcmut.edu.vn....
 • Trong BKeL, bạn có thể thêm một hình ảnh bất kỳ nơi nào có một trình soạn thảo văn bản có thanh công cụ.Giảng viên có thể thêm các  hình ảnh trong mô tả các hoạt động, như là mô tả Bài tập lớn, hoặc câu hỏi trong Bài kiểm tra, một bài viết trong diễn đàn...