Khối trong BKeL

  • Khối Hoạt động liệt kê các nội dung khác nhau theo các loại hiện có cho sinh viên trong khóa học của bạn, chẳng hạn như Diễn đàn, Bài tập, Bài kiểm tra, Tài nguyên, v.v.Liên kết được tự động thêm vào KhốiDanh sách các loại Hoạt động được hiển thị trong khối...
  • Khối Quickmail cho phép giảng viên và trợ giảng (và các sinh viên, nếu người hướng dẫn cho phép) gửi email cho các thành viên khóa học từ BKeL. Lưu ý : Các email gửi từ Quickmail luôn được gửi đi ngay lập tức và được gửi đi riêng biệt với...
  • BKeL giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại và di chuyển tài nguyên, hoạt động, các chủ đề và khối trong khóa học.Biểu tượng di chuyểnTùy vào Javascript được cho phép trên trình duyệt, bạn sẽ thấy loại biểu tượng khác nhau kế bên các mục có thể di chuyện trong khóa...
  • Các cột ở mỗi bên của một trang BKeL chứa các khối . Khối Điều hướng và Quản trị là bắt buộc, nhưng các khối khác là tùy chọn. Các khóa học mới bắt đầu với một loạt các khối mặc định. Bạn có thể thêm các khối khác,...
  • Một khối HTML là khối tiêu chuẩn được sử dụng để thêm văn bản hoặc hình ảnh trong thanh bên của trang khóa học của bạn.Một khối HTML có thể kết hợp nhiều chức năng và sử dụng. Nó cung cấp trình soạn thảo chuẩn để định dạng văn bản,...