Quản lý điểm và theo dõi hoạt động sinh viên

 • Để xem các bài nộp của sinh viên nộp trong Bài tập lớn cụ thể, giảng viên có thể tải xuống các bài nộp dưới dạng tập tin zip. Giảng viên có thể tải tất cả bài nộp hoặc theo danh sách được chọn. Ngoài ra, để tải về bài nộp của một cá nhân, vui lòng...
 • Giảng viên có thể lấy danh sách lớp trong BKeL trong chức năng xuất dữ liệu điểm. Một danh sách sinh viên bao gồm các thông tin như mã số sinh viên, họ, tên, nhóm lớp, nhóm bài tập, email và các cột điểm của các hoạt động nếu có. BKeL xuất ra các điểm trong các...
 • Trang Xem / chấm điểm tất cả các bài nộp của hoạt động bài tập lớn có vài chức năng chấm điểm quan trọng. Điểm được nhập trên trang này sẽ xuất hiện theo một cột điểm tương ứng trong Bảng điểm. Nên chấm điểm trong trang này thay vì chấm điểm...
 • Chấm điểm ẩn danh cho phép người chấm điểm bài nộp mà không nhìn thấy tên của sinh viên trong bài nộp. Thay vào đó, số người tham gia được tạo ngẫu nhiên được hiển thị khi chấm điểm bài nộp. Sau khi chấm điểm, người chấm điểm cho xem tên sinh viên...
 • Phần báo cáo của khối Quản trị cho phép các giảng viên truy cập vào các công cụ  chạy các báo cáo về hoạt động của khóa học ở các cấp khác nhau.Công cụ để chạy báo cáoBKeL cho phép các giảng viên yêu cầu các báo cáo cho biết tài nguyên...
 • Trong BKeL bạn có thể tạo các bài tập mà sinh viên làm việc theo nhóm và mỗi nhóm làm một bài nộp. Ví dụ, sinh viên trong một nhóm có thể nộp một tập tin trình bày bài làm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể tải xuống, sửa đổi và tải lại tập...
 • Bảng điểm trong BKeL có thể giúp bạn tổ chức và quản lý thông tin về các sinh viên trong khóa học của bạn. Ví dụ:Sinh viên có thể xem điểm của riêng mình trong các báo cáo cá nhân nhằm bảo vệ sự riêng tư của sinh viên.Bạn kiểm soát những điểm nào được...
 • Bảng điểm trong BKeL là một công cụ mạnh để chia sẻ điểm và phản hồi cho sinh viên và tính điểm tổng kết. Bảng điểm cung cấp vài tùy chọn khác nhau cho cách tính toán và hiển thị điểm. Bạn có thể cấu hình bảng điểm trước khi bắt đầu học kỳ hoặc xây...
 • Quy trình chấm điểm và phân công chấm điểm cho các hoạt động Bài tập lớn đặc biệt hữu ích cho các lớp học lớn với nhiều giảng viên hoặc trợ giảng. Các tính năng này có thể được sử dụng kết hợp với nhau hoặc độc lập. Quy trình chấm...
 • BKeL cung cấp một số cách cho các giảng viên lưu trữ điểm trong bảng điểm. Khi chấm điểm từ trong một hoạt động của BKeL, các điểm sẽ tự động xuất hiện trong một cột tương ứng (mục điểm) trong bảng điểm. Ngoài ra, giảng viên có thể nhập và ghi đè...
 • Tính toán điểm được cấu hình trên trang Thiết lạp bảng điểm trong bảng điểm của BKeL. Nên tổ chức các mục điểm trước khi chọn các phương thức tổng hợp để các mục nằm trong danh mục chính xác (xem Tạo và tổ chức các mục và danh...
 • Bạn có thể sử dụng nhiều bản sao của một hoạt động để cung cấp cho các nhóm khác nhau trong khóa học của bạn các ngày kết thúc và các hướng dẫn, trong khi tổng hợp mỗi bản sao của hoạt động vào một mục duy nhất trong bảng điểm. Đây có thể là một...
 • Khi giảng dạy một khóa học với nhiều nhóm lớp, đặc biệt là khi một khóa học có nhiều sinh viên, sử dụng các nhóm kết hợp với bảng điểm giúp bạn lọc dữ liệu sinh viên dễ dàng hơn. Các khóa học nhiều nhóm lớp sẽ tự động tạo nhóm  cho mỗi nhóm...
 • Hoạt động diễn đàn trong BKeL cho phép giảng viên chấm điểm các bài viết riêng của sinh viên. Chấm điểm hoạt động được gọi là Đánh giá. Khi các giảng viên và trợ giảng gán một đánh giá cho bài viết đã chọn trong một diễn đàn cụ thể, xếp hạng sẽ...
 • Trang này mô tả làm thế nào để nhập điểm trực tiếp vào báo cáo người chấm điểm, làm thế nào để chỉnh sửa điểm theo cách này bằng ghi đè, và làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa ghi đè và khóa điểm.Để chỉnh sửa tất cả các điểm cho một...
 • Trang Thiết lập bảng điểm trong bảng điểm (dưới Cài đặt) được sử dụng để sắp xếp lại các mục điểm, thêm cột và danh mục, và tùy chỉnh cách mà điểm sinh viên được tính toán. Trang hiển thị các thiết lập cho tất cả các điểm trong một...
 • Danh mục điểm là hữu ích cho nhóm bài tập lớn với nhau, tính toán các phần tử phụ, và tính toán đặc biệt như giảm điểm thấp nhất. Chỉnh sửa thiết lập danh mụcCác thiết lập danh mục có thể được tạo ra trong khi tạo một danh mục mới (Để thêm một danh...
 • BKeL cho phép bạn trì hoãn việc phát hành điểm của sinh viên theo cách thủ công, hoặc vào một thời gian theo lịch trình. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang chấm điểm các bài tập lớn trong nhiều ngày và muốn tất cả sinh viên nhìn thấy điểm của họ chỉ sau...
 • Công thức tính điểm là phép tính được sử dụng để xác định điểm dựa trên các mục điểm khác nhau và tính toán theo kiểu số. Giảng viên có thể sử dụng công cụ tính toán trong bảng điểm để tạo ra các công thức của riêng họ như là một sự thay thế cho...
 • Trang  Báo cáo người chấm điểm là trang chính trong bảng điểm của BKeL để xem và chỉnh sửa điểm sinh viên cho toàn lớp học. Khi bạn thêm hoạt động được chấm điểm vào khóa học của mình, một cột sẽ được thêm vào báo cáo. Điểm số tự động...