Tài nguyên

  • Tài nguyên là một mục mà giảng viên có thể sử dụng để hỗ trợ học tập, chẳng hạn như tập tin hoặc liên kết web. Mỗi tài nguyên xuất hiện dưới dạng một liên kết và biểu tượng tài nguyên trước nó (tập tin, thư mục, trang, URL, v.v.). Hầu hết tài nguyên cho...
  • Phương tiện nghe nhìn có thể là công cụ rất mạnh trong một khóa học BKeL. Sinh viên có thể xem tài liệu từ web, theo dõi các bài giảng mà họ đã bỏ lỡ, và xem các bài trình bày nội dung thảo luận trong lớp. Trang này bao quanh phương thức mà giảng viên có thể sử...
  • Một trong những cách để chia sẻ một tập tin với sinh viên của bạn trên BKeL là thêm nó vào trang khóa học của bạn dưới dạng Tài nguyên. Các loại tập tin mà bạn có thể thêm vào BKeL bao gồm PDF, Word và các tài liệu văn bản khác, thuyết trình PowerPoint, bảng tính,...
  • Sinh viên và giảng viên có thể tạo liên kết siêu văn bản bất cứ nơi nào họ thấy một trình soạn thảo HTML trong BKeL. Các giảng viên cũng có thể thêm tài nguyên URL vào một trang khóa học. Trang này giải thích làm thế nào để tạo ra cả hai loại liên kết.Một lưu ý...
  • BKeL giúp bạn dễ dàng sắp xếp lại và di chuyển tài nguyên, hoạt động, các chủ đề và khối trong khóa học.Biểu tượng di chuyểnTùy vào Javascript được cho phép trên trình duyệt, bạn sẽ thấy loại biểu tượng khác nhau kế bên các mục có thể di chuyện trong khóa...
  • BKeL cho phép bạn gửi nhiều tập tin cùng một lúc trong một thư mục. Các thư mục chỉ có thể chứa các tập tin như tệp PDF, tài liệu Word hoặc tập hình ảnh. Các thư mục không thể chứa Hoạt động của BKeL (chẳng hạn như Bài kiểm tra, Bài tập lớn và Diễn đàn) hoặc...
  • Tài nguyên Trang cho phép sinh viên xem một trang web duy nhất trong một khóa học. Giảng viên có thể định dạng văn bản, thêm liên kết, chèn hình ảnh và video, và sửa đổi mã HTML của trang với trình soạn thảo của BKeL. Thêm một TrangTrên trang khóa học, nhấn Bật chế...
  • Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc...
  • Trong BKeL, bạn có thể thêm một hình ảnh bất kỳ nơi nào có một trình soạn thảo văn bản có thanh công cụ.Giảng viên có thể thêm các  hình ảnh trong mô tả các hoạt động, như là mô tả Bài tập lớn, hoặc câu hỏi trong Bài kiểm tra, một bài viết trong diễn đàn...
  • Trong BKeL, bạn có thể kéo các tập tin trực tiếp từ máy tính vào khóa học của bạn.Vấn đề cần biếtTính năng này hoạt động với các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, Google Chrome và Safari 6 cho Mac OS 10.7 trở lên.Kéo và thả không hoạt động với Microsoft Internet...