Gửi tinh nhắn trên BKeL

Mục lục

Một trong những cách liên lạc với sinh viên trong lớp học trên BKeL là gửi tin nhắn. Có thể gửi tin nhắn theo từng sinh viên, theo danh sách thành viên cụ thể hoặc gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm và tất cả thành viên. Cái này hữu ích cho các giảng viên thông báo thời gian nghỉ hoặc dạy bù, thông báo cho sinh viên chuẩn bị bài học trước khi đến lớp và các thông tin cần thiết một cách nhanh nhất. Tất cả sinh viên được gửi tin nhắn sẽ đồng thời nhận được một tin nhắn trên BKeL và một email chứa nội dung tin nhắn đến email @hcmut.edu.vn của mình.

Gửi tin nhắn theo danh sách thành viên

  1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối điều hướng (bên trái) nhấn vào  Danh sách thành viên trong mục khóa học hiện tại. Trang Danh sách thành viên sẽ mở ra.
  2. Trong trang danh sách thành viên ở cột chọn, chọn các checkbox ở các hàng thành viên muốn gửi tin nhắn. Lưu ý: danh sách thành viên được chia thành nhiều trang, nhấn vào liên kết phân trang bên dưới danh sách thành viên để xem các trang khác. Có thể lọc danh sách thành viên theo nhóm, vai trò trong khóa học hoặc nhập vào ô tìm kiếm cuối trang để tìm sinh viên cần gửi tin nhắn.
  3. Kéo xuống cuối trang, ở trình đơn thả xuống Với các thành viên được chọn... chọn Thêm/Gửi tin nhắn (gửi email). Trang gửi tin nhắn theo danh sách thành viên sẽ mở ra.
  4. Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi, sau đó nhấn nút Gửi tin nhắn (gửi email). Đợi đến khi gửi tin nhắn hoàn thành xem và kiểm tra những thành viên không gửi được tin nhắn và gửi lại. Để thêm thành viên nhận tin nhắn nhấn vào liên kết Tiếp tục tìm kiếm để thêm thành viên vào danh sách gửi tin nhắn. Để bỏ bớt thành viên nhấn nút xóa bên trái của tên thành viên. 

Gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm hoặc tất cả thành viên

  1. Trên trang khóa học của bạn, trong khối điều hướng (bên trái) nhấn vào  Danh sách thành viên trong mục khóa học hiện tại. Trang Danh sách thành viên sẽ mở ra.
  2. Trong trang danh sách thành viên kéo xuống cuối trang tìm và nhấn liên kết Nhấn vào đây để gửi tin nhắn (email) theo nhóm hoặc tất cả thành viên. Trang gửi tin nhắn hàng loạt sẽ mở ra.
    Gửi tin nhắn hàng loạt trong BKeL (nhấn để phóng to)
  3. Trong trang gửi tin nhắn hàng loạt chọn trình đơn thả xuống Chọn nhóm chọn nhóm muốn gửi tin nhắn hoặc tất cả thành viên.
  4. Nhập nội dung tin nhắn, sau đó nhấn nút Gửi tin nhắn (gửi email). Hệ thống sẽ gửi yêu cầu cho máy chủ thực hiện gửi tin nhắn, thông báo kết quả gửi tin nhắn sẽ được gửi đồng thời qua tin nhắn trên BKeL và email thông báo cho giảng viên đã gửi tin nhắn thành công hoặc danh sách sinh viên không gửi được.