HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BKEL

 • Các giảng viên có thể sử dụng Chế độ nhóm để kiểm soát cách các nhóm sinh viên tương tác với hoạt động và những gì sinh viên có thể nhìn thấy từ các nhóm khác.Tuỳ chọn chế độ nhómBKeL có ba chế độ nhóm có sẵn cho các hoạt động cụ thể, hoặc cho...
 • Dưới đây là những mô tả ngắn gọn về các loại câu hỏi được sử dụng trong BKeL.  Câu trả lời nhúngNhững câu hỏi này rất linh hoạt bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) mà có các câu trả lời khác nhau nhúng bên trong nó, trong đó có câu hỏi...
 • Có rất nhiều loại hoạt động có sẵn trong BKeL: bài tập lớn, hoạt động để liên lạc và hợp tác giữa bạn và sinh viên của mình, bài kiểm tra, khảo sát, công cụ để hỗ trợ trong việc quản lý sinh viên; và các định dạng để hỗ trợ cung cấp nội dung tương...
 • Chỉnh sửa thiết lập khóa họcTất cả các thiết lập cho khóa học được tìm thấy trong trong trang Thiết lập khóa học. Vài thiết lập đã được thiết lập tự động khi tạo khóa học.Để chỉnh sửa thiết lập khóa học:Trên trang khóa học, trong khối Quản trị, dưới...
 • Bảng điểm trong BKeL là một công cụ mạnh để chia sẻ điểm và phản hồi cho sinh viên và tính điểm tổng kết. Bảng điểm cung cấp vài tùy chọn khác nhau cho cách tính toán và hiển thị điểm. Bạn có thể cấu hình bảng điểm trước khi bắt đầu học kỳ hoặc xây...
 • Trong BKeL bạn có thể tạo các bài tập mà sinh viên làm việc theo nhóm và mỗi nhóm làm một bài nộp. Ví dụ, sinh viên trong một nhóm có thể nộp một tập tin trình bày bài làm của họ. Bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể tải xuống, sửa đổi và tải lại tập...
 • Các câu hỏi trả lời ngắn yêu cầu người trả lời gõ một từ hoặc cụm từ để trả lời câu hỏi. Các câu trả lời có thể hoặc không phân biệt chữ hoa chữ thường và có thể bao gồm nhiều hơn một câu trả lời chính xác. Các câu trả lời chấp nhận...
 • Câu hỏi chọn cặp phù hợp cung cấp một danh sách các câu hỏi phụ cùng với một danh sách các câu trả lời. Người trả lời phải "chọn khớp" câu trả lời đúng với mỗi câu hỏi. Ví dụ về một câu hỏi chọn cặp phù hợp:Tạo một câu hỏi chọn cặp phù...
 • Câu hỏi Chọn từ còn thiếu cho phép các giảng viên tạo ra các câu hỏi yêu cầu sinh viên chọn từ hoặc cụm từ từ trình đơn thả xuống nhúng vào văn bản câu hỏi. Tạo một câu hỏi chọn từ còn thiếuTrên trang khóa học của bạn,...
 • Câu hỏi Kéo và thả vào hình ảnh  yêu cầu sinh viên kéo và thả một hình ảnh hoặc văn bản vào một hình nền đã đặt trước. Bạn sẽ định nghĩa các vùng thả xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có thể...
 • Câu hỏi Kéo và thả vào văn bản yêu cầu sinh viên kéo và thả các tùy chọn văn bản từ ngân hàng câu trả lời vào văn bản câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu sinh viên hoàn thành một câu hoặc một định nghĩa. Những câu hỏi này có thể được cấu...
 • Câu hỏi Kéo và thả đánh dấu yêu cầu sinh viên kéo và thả một điểm đánh dấu vào hình nền tới một vị trí đặt trước. Bạn sẽ có các vùng thả được xác định trước để xác định xem sinh viên có thả chính xác hay không. Ví dụ, một câu hỏi có...
 • Từ vị trí xem của sinh viên, một câu hỏi số giống như một câu hỏi trả lời ngắn rằng họ nhập câu trả lời của họ vào một textbox. Sự khác biệt là câu trả lời phải là số, và câu trả lời được cho phép có một phạm vi lỗi được chấp nhận. Điều...
 • Để trả lời câu hỏi (có thể bao gồm hình ảnh), người trả lời chọn từ nhiều câu trả lời. Có hai loại câu hỏi nhiều lựa chọn - chỉ một câu trả lời và nhiều câu trả lời.Ví dụ về một câu hỏi nhiều lựa chọn:Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng...
 • Câu hỏi Nhiều lựa chọn tính toán là câu hỏi số riêng lẻ dựa trên một công thức sử dụng biến hoặc "kí hiệu đại diện" (như là {x}, {y}). Các kí hiệu đại diện này được chọn ngẫu nhiên từ một bộ giá trị khi bài kiểm tra được thực hiện. Cảnh báo:...
 • Câu hỏi tính toán là câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng các biến hoặc "kí hiệu đại diện" (như là {x}, {y}). Các kí hiệu đại diện này được chọn ngẫu nhiên từ một bộ giá trị khi bài kiểm tra được thực hiện. Lưu ý:...
 • Các câu hỏi tính toán đơn giản là các câu hỏi trả lời một số cụ thể dựa trên một công thức sử dụng biến hoặc "ký hiệu đại diện" (tức là {x}, {y}). Những ký tự đại diện này dựa trên một tập hợp các giá trị được tạo trước cho phép người trả...
 • Các câu hỏi trả lời nhúng bao gồm một đoạn văn bản (theo định dạng Moodle) có thể có các câu trả lời khác nhau được nhúng trong nó, bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và câu trả lời kiểu số. Định dạng này sử dụng các từ và ký tự đặc biệt...
 • Loại câu hỏi tự luận cung cấp khung soạn thảo văn bản để trả lời câu hỏi với nội dung dài hơn (có thể bao gồm một hình ảnh). Cái này phải được chấm điểm thủ công bởi giảng viên.Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng câu hỏi,  chọn danh mục...
 • Để trả lời câu hỏi, sinh viên chọn đúng hoặc Sai.Ví dụ về một câu hỏi Đúng / Sai:Thiết lập câu hỏiTrong  Ngân hàng câu hỏi,  hãy chọn danh mục câu hỏi mong muốn, sau đó nhấp vào  Tạo câu hỏi mới ...và chọn Đúng / Sai. Màn hình...