Kéo và thả để tải tập tin lên BKeL

Mục lục

Trong BKeL, bạn có thể kéo các tập tin trực tiếp từ máy tính vào khóa học của bạn.

Vấn đề cần biết

 • Tính năng này hoạt động với các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, Google Chrome và Safari 6 cho Mac OS 10.7 trở lên.
 • Kéo và thả không hoạt động với Microsoft Internet Explorer 9 hoặc cũ hơn, hoặc trước Safari 5.x.
 • Nếu bạn không thể sắp xếp lại các tài nguyên mà bạn vừa tải lên, hãy làm mới trang.
 • Bạn không thể kéo và thả một thư mục các tập tin vào BKeL.

Kéo và thả để tải lên tập tin trong một hoạt động

Khi tải tập tin lên từ trong một hoạt động, bạn có thể kéo và thả tập tin trực tiếp vào khu vực Tập tin. 

 1. Sắp xếp các cửa sổ máy tính của bạn để bạn có thể xem cả cửa sổ trình duyệt và các tập tin trên máy tính của mình.
 2. Kéo tập tin từ máy tính của bạn và thả chúng vào đầu mũi tên màu xanh trong khu vực Chọn tập tin. 
  Khu vực tập tin
  Tập tin sẽ xuất hiện trong khu vực Chọn tập tin.
  Files area full

 3. Cuộn xuống cuối trang và nhấn Lưu những thay đổi (hoặc đăng bài viết đến diễn đàn nếu có gắn một tập tin đến một diễn đàn).

Kéo và thả các tập tin vào một mục chủ đề trên trang khóa học

Giảng viên có thể tài nguyên Tập tin trực tiếp đến một trang khóa học sử dụng kéo và thả.

 1. Trên trang khóa học, nhấn Bật chế độ chỉnh sửa (phía trên bên phải). Liên kết và biểu tượng chỉnh sửa sẽ xuất hiện.
 2. Định vị trí Chủ đề hoặc Tuần muốn thêm tập tin.
 3. Cuộn xuống (nếu cần) để có thể thấy bên dưới cùng Chủ đề hoặc Tuần. Tài nguyên mới sẽ luôn luôn được thêm vào cuối cùng của mục chủ đề.
 4. Sắp xếp các cửa sổ máy tính của bạn để bạn có thể xem cả cửa sổ trình duyệt và các tập tin trên máy tính của mình.
  Màn hình thể hiện kéo thả tập tin(nhấn để phóng to)
  Lưu ý: Bạn không thể kéo và thả một thư mục các tập tin từ máy tính của bạn, nhưng nếu bạn thêm một tài nguyên Thư mục, bạn có thể kéo nhiều tệp cùng một lúc vào mũi tên màu xanh trên trang Cập nhật / Chỉnh sửa Thư mục (xem bên trên).?
  • Để tải lên một tập tin duy nhất: 
   Kéo tập tin từ máy tính của bạn vào cuối phần Chủ đề. Một chỉ thị cho biết "Thêm tập tin ở đây" sẽ hiển thị nơi tập tin sẽ xuất hiện trong phần Chủ đề khi bạn nhả nút chuột của mình.
  • Để tải lên nhiếu tập tin cùng lúc:
   Giữ phím CTRL và nhấn vào tên tập tin (máy Mac sử dụng COMMAND + click), sau đó kéo vào phần chủ đề trong BKeL. Các từ "Thêm tập tin vào đây" sẽ hiển thị nơi các tập tin sẽ xuất hiện trong phần chủ đề khi bạn nhả chuột.
   Tập tin sẽ được đặt tên theo tên tập tin (không có đuôi mở rộng, như là .pdf).
  • Để tải lên tệp nén .zip chứa nhiều tập tin
   Kéo tập tin từ máy tính của bạn vào cuối phần chủ đề. Những từ "Thêm tập tin ở đây" sẽ xuất hiện. Khi bạn giải nén tập tin, một cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu phải làm đối với tập tin đó. Chọn giữa:    Giải nén
   • Giải nén các tập tin và tạo thư mục: Cái này sẽ tạo một tài nguyên Thư mục chứa các tập tin đã được giải nén.
   • Tạo một tài nguyên tập tin: Cái này sẽ gửi lên tập tin .zip như một tài nguyên Tập tin mà sinh viên có thể tải về và giải nén.
   • Thêm một gói SCORM:  Nếu bạn đã cung cấp với một tập tin .zip chứa gói SCORM, các tập tin nén sẽ được gửi lên như gói SCORM.??
    Để tải lên. BKeL sẽ thêm nội dung đến khóa học.?
 5. Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Google Drive và bạn đang kéo tập tin từ Google Drive của mình vào BKeL, hãy thận trọng khi tải lên tập tin .gdoc. Các tập tin có đuôi .gdoc có định dạng độc quyền của Google và phải được xem trực tuyến trong Google Apps.
 6. Nhấp vào liên kết để đảm bảo tập tin đã được mở đúng cách. Để điều chỉnh cài đặt cho mục đã tải lên, hãy nhấp vào biểu tượng Cập nhật (Moodle update icon).
  Lưu ý: Nếu bạn tải lên tập tin .zip từ hệ điều hành MAC vào một thư mục, có thể có các tập tin không cần thiết trong thư mục sẽ gây nhầm lẫn cho sinh viên của bạn. Chi tiết xem Thêm một thư mục các tập tin vào một khoá học.
 7. Để di chuyển tài nguyên từ dưới cùng của mục chủ đề, sử dụng biểu tượng Di chuyển (Moodle move icon) để kéo tài nguyên vào vị trí mong muốn. Chi tiết xem Sắp xếp lại chủ đề hoặc các mục trong trang khóa học.


Kéo và thả một hình ảnh để tạo một Nhãn

Bạn có thể kéo một hình ảnh vào trang khóa học và chọn có hay không hiển thị nó nhúng trong một Nhãn hoặc một tài nguyên có thể nhấn vào.

 1. Kéo một hình ảnh từ máy tính để bàn vào trang khóa học của bạn. Khi được nhắc, chọn Thêm hình ảnh vào trang khóa học, sau đó nhấp vào Tải lên. Hình ảnh sẽ xuất hiện trên trang khóa học.  

 2. Nhãn xuất hiện ở cuối mục chủ đề khi được thêm lần đầu. Sử dụng biểu tượng Di chuyển (Moodle move icon) để kéo nhãn vào vị trí mong muốn. Chi tiết xem Sắp xếp lại chủ đề hoặc các mục trong trang khóa học.