Kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động trong BKeL

Mục lục

Giảng viên có thể kiểm soát truy cập tài nguyên và hoạt động theo ngày và giờ, theo số điểm đạt được từ các hoạt động trước đó, hoặc đơn giản chỉ có ẩn các mục từ sinh viên cho đến khi chúng sẵn sàng để sử dụng.

Có ba cách cơ bản để kiểm soát việc truy cập nội dung khóa học:

 • Khả năng hiển thị với Ẩn / Hiện 
  Ẩn / Hiện  cho phép cho tất cả các hoạt động và tài nguyên , và ảnh hưởng đến sự hiển thị của một mục cho sinh viên.
 • Thiết lập hoạt động theo ngày / giờ 
  Ngày / giờ cho phép trong hầu hết các hoạt động, nhưng không cho phép trong Tài nguyên. Cài đặt ngày / giờ xác định khi nào sinh viên có thể nộp bài đến một hoạt động , nhưng vẫn cho phép họ xem trang hoạt động và bất kỳ điểm nào đã được đăng sau ngày kết thúc. Ví dụ về cài đặt ngày / giờ là thời gian mở và đóng cho các bài kiểm tra, và ngày kết thúc cho bài tập lớn.
 • Khả năng hiển thị với Hạn chế truy cập
  Bạn cũng có thể kiểm soát khả năng hiển thị của một hoạt động và tài nguyên bằng cách sử dụng Hạn chế truy cập .

Quan trọng ! Ẩn hoạt động bằng cách sử dụng Hạn chế truy cập hoặc Biểu tượng Ẩn / Hiện cũng ngăn không cho sinh viên xem bất cứ điều gì về hoạt động, bao gồm điểm số và ngày hết hạn. Chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng Hạn chế  truy cập hoặc Ẩn / Hiển thị để kết thúc quyền truy cập vào các hoạt động đã được chấm điểm, vì điểm cho hoạt động có thể bị ẩn khỏi sinh viên.

Ẩn / Hiện một hoạt động, tài nguyên hoặc mục chủ đề

Để ẩn nhanh (hoặc hiện) một hoạt động, tài nguyên hoặc mục chủ đề trong khóa học của bạn, sử dụng trình đơn Ẩn / Hiện trong trình đơn Chỉnh sửa cho mục. Các mục sẽ xuất hiện màu xám mờ đối với giảng viên, nhưng đối với sinh viên các liên kết đến các hoạt động hoặc các tài nguyên sẽ không thể nhìn thấy. Các mục chủ đề khóa học thiết lập ẩn bị mờ. 
Lưu ý : Điểm hoạt động bị ẩn không hiển thị trong báo cáo chấm điểm cho sinh viên. Để ngăn chặn bài nộp mà không cần ẩn hoạt động, hãy xem Công bố một hoạt động đến sinh viên theo ngày / giờ dưới đây.

 1. Trên trang khóa học của bạn, hãy nhấp vào Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Các liên kết và biểu tượng Chỉnh sửa xuất hiện trên trang.
 2. Để ẩn một mục, bên cạnh Tài nguyên , Hoạt động hoặc Mục chủ đề mà bạn muốn ẩn, hãy nhấp vào  Chỉnh sửa , sau đó Ẩn . 
  Các Tài nguyên hoặc Hoạt động bị ẩn sẽ xuất hiện màu xám mờ đối với các giảng viên và sẽ không xuất hiện cho tất cả các sinh viên. 
  - Mục chủ đề bị ẩn có thể được ẩn hoàn toàn từ sinh viên  hoặc chỉ có thể hiển thị tiêu đề của mục chủ đề tùy vào thiết lập cho khóa học (xem Các thiết lập quan trọng cho khóa học.)
 3. Để bỏ ẩn một mục, bên cạnh Tài nguyên , Hoạt động hoặc Mục chủ đề, hãy nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó chọn Hiện. Mục này sẽ lại hiển thị (và có thể nhấn được) đối với sinh viên.

Công bố một hoạt động cho sinh viên dựa trên ngày / giờ

Đối với hầu hết hoạt động , bạn có thể sử dụng hạn chế ngày / giờ để kiểm soát khi sinh viên có thể nộp bài làm, trong khi vẫn cho phép sinh viên mở trang hoạt động và đọc các mô tả hoạt động, xem ngày kết thúc, xem điểm, vv 
Lưu ý : Tài nguyên (ví dụ như Tập tin , URL và Trang ) không có cài đặt ngày / giờ . Để lập lịch trình phát hành Tài nguyên , hãy xem Sử dụng hạn chế truy cập để lên lịch trình cho phép của một hoạt động hoặc tài nguyên (dưới đây).

 1. Trên trang khóa học của bạn, hãy nhấp vào Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Liên kết và biểu tượng Chỉnh sửa sẽ xuất hiện trên trang.
 2. Thêm một Hoạt động mới hoặc tìm một hoạt động đã có trong khóa học của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó  nhấp Thiết lập . Trang Chỉnh sửa thiết lập sẽ mở ra.
 3. Trên trang Chỉnh sửa thiết lập, nhấp vào Mở rộng tất cả (ở phía trên bên phải) để mở rộng tất cả mục tiêu đề trên trang.
 4. Trong  tiêu đề Hiệu lực hoặc Thời gian, hãy tìm thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc. (Tùy chọn thiết lập khác nhau cho các hoạt động khác nhau) 
  Lưu ý : Thiết lập ngày / giờ (nếu có) tách biệt với các tùy chọn Hạn chế truy cập xuất hiện ở phía dưới trang Chỉnh sửa thiết lập ; không nên sử dụng cả hai cho cùng một hoạt động).
 5. Nhấp vào Lưu và trở lại khóa học .

Sử dụng Hạn chế truy cập để lên lịch trình cho phép của một hoạt động hoặc tài nguyên

Sử dụng thiết lập Hạn chế truy cập để ngăn chặn mọi quyền truy cập vào tài nguyên hoặc các hoạt động bên ngoài khung thời gian được lên lịch. Trong khoảng thời gian truy cập bị hạn chế, bạn có tùy chọn hiển thị liên kết màu xám, hoặc làm cho nó hoàn toàn ẩn từ sinh viên (như khi bạn ẩn liên kết bằng cách sử dụng biểu tượng Ẩn / Hiện). 
Lưu ý: Nếu có thể, nên sử dụng thiết lập Hiệu lực hoặc Thời gian , nếu có, cho ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho các lần nộp bài.

Không nên sử dụng cả thiết lập ngày / giờ và giới hạn  truy cập cho cùng một hoạt động. Nếu bạn kết hợp chúng, hãy chắc chắn rằng chúng không xung đột. 

 1. Trên trang khóa học của bạn, hãy nhấp vào Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Liên kết và biểu tượng Chỉnh sửa sẽ xuất hiện trên trang.
 2. Thêm một Tài nguyên hoặc Hoạt động mới hoặc đối với một mục hiện có nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó chọn Chỉnh sửa thiết lập. Trang Chỉnh sửa thiết lập sẽ mở ra.
 3. Trên trang Chỉnh sửa thiết lập, dưới Hạn chế truy cập, nhấn Thêm hạn chế ... . Cửa sổ bật lên Thêm hạn chế ... sẽ mở ra ..
 4. Trong cửa sổ bật lên, bấm Ngày giờ . Cửa sổ bật lên sẽ đóng và Tùy chọn ngày sẽ được thêm vào trang Thiết lập trong tiêu đề Hạn chế  truy cập .
 5. Đối với Hạn chế truy cập , chọn Sinh viên phải khớp với những điều sau .
 6. Đối với Ngày , chọn từ hoặc cho đến khi đặt giới hạn ngày, và chọn ngày và giờ từ trình đơn thả xuống. 
  Lưu ý : Bắt buộc phải thêm các điều khoản bắt đầu ( từ ) và kết thúc ( cho đến ). (Xem bước 8)
 7. (Tùy chọn) Theo mặc định, các mục bị hạn chế sẽ bị mờ đi và không thể nhấp được với ngày phát hành bên dưới liên kết. Để ẩn hoạt động hoàn toàn từ những sinh viên ngoài ngày có sẵn, hãy nhấp vào biểu tượng Con mắt ( Biểu tượng ẩn Moodle). Biểu tượng Con mắt  sẽ thay đổi để hiển thị một dòng qua nó ( Biểu tượng chương trình Moodle) chỉ định mục sẽ bị ẩn từ sinh viên hoàn toàn. 
  Lưu ý : Các hoạt động  ẩn hoàn toàn cho sinh viên-trên trang khóa học và trong bảng điểm.
 8. (Tùy chọn) Để thêm một hạn chế khác nhấp vào Thêm hạn chế ... và lặp lại thủ tục trên.
 9. Nhấp vào Lưu và trở về khóa học .
 10. Để xem trước kết quả như là một sinh viên, trên khối quản trị , nhấp vào Chuyển sang vai trò ... , sau đó là Sinh viên .

Kiểm soát khả năng hiển thị của một hoạt động hoặc tài nguyên dựa trên điểm

Sử dụng thiết lập Hạn chế truy cập để công bố hoạt động hoặc tài nguyên cho sinh viên dựa trên điểm mà họ nhận được về hoạt động hoặc các hoạt động trước đó:

 1. Trên trang khóa học của bạn, hãy nhấp vào Bật chế độ chỉnh sửa (trên cùng bên phải). Liên kết và biểu tượng Chỉnh sửa sẽ xuất hiện trên trang.
 2. Thêm một Tài nguyên hoặc Hoạt động mới hoặc đối với một mục hiện có nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó chọn Chỉnh sửa thiết lập. Trang Chỉnh sửa thiết lập sẽ mở ra.
 3. Trên trang Chỉnh sửa thiết lập, dưới Hạn chế truy cập, nhấn Thêm hạn chế ... . Cửa sổ bật lên Thêm hạn chế ... sẽ mở ra.
 4. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Điểm . Cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và tùy chọn để hạn chế theo điểm sẽ xuất hiện trên trang Thiết lập khóa học bên dưới tiêu đề Hạn chế truy cập .
 5. Đối với Điểm, từ trình đơn thả xuống Chọn , chọn Tổng số hoạt động hoặc danh mục phải nhận một điểm. 
 6. Chọn phải là ≥ , và / hoặc phải là ≤ , và nhập giá trị % sinh viên phải đạt được trên hoạt động điều kiện trước khi tiếp cận với hoạt động này. 
  Ví dụ: nếu bạn muốn cung cấp một hoạt động chấm điểm cho những sinh viên đã đạt được từ 50-75% cho một bài kiểm tra trước, hãy nhập 50 vào hộp đầu tiên và 76 trong hộp thứ hai.
 7. (Tùy chọn) Để thêm một hạn chế bổ sung cho hoạt động được chấm điểm, hãy nhấp vào Thêm hạn chế ... và lặp lại thủ tục trên.
 8. Nhấp vào Lưu và trở về khóa học .
 9. Để xem trước kết quả như là một sinh viên, trên khối Quản trị , nhấp vào Chuyển sang vai trò ... , sau đó là Sinh viên .

Công bố một hoạt động hoặc tài nguyên đến một sinh viên cụ thể

Bạn có thể điều chỉnh truy cập các hoạt động và tài nguyên theo Nhóm hoặc Nhóm ghép của sinh viên sử dụng thiết lập Hạn chế truy cập. Ví dụ, bạn có thể có một số sinh viên nhận được quyền truy cập sớm vào hoạt động hoặc tài nguyên, hoặc một số sinh viên được phép có thời hạn mở rộng. Phương thức công bố các hoạt động này có thể hữu ích cho chuẩn bị bài tập, bài tập nâng cao, cộng điểm, hoặc nghiên cứu độc lập. Bạn có thể sử dụng tính năng này để công bố một mục cho một Nhóm cụ thể mà không cần đặt Nhóm vào một Nhóm ghép (theo yêu cầu khi sử dụng thiết lập mô đun chung).

Lưu ý : Có nhiều phương pháp hiệu quả hơn để hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Để chỉ định một hoạt động cho các thành viên của một nhóm hoặc nhóm ghép cụ thể:

 1. Tạo Nhóm và chỉ thêm (các) người dùng mà bạn muốn có thể truy cập vào hoạt động hoặc tài nguyên (xem Tạo & chỉnh sửa nhóm trong BKeL). 
  Hoặc, tạo một Nhóm ghép của nhiều hơn một nhóm để có thể truy cập hoạt động hoặc tài nguyên (xem Tạo nhóm ghép trong BKeL).
 2. Nhấp Bật chế độ chỉnh sửa (ở trên cùng bên phải). 
 3. Thêm hoặc xác định vị trí  Hoạt động hoặc Tài nguyên bạn muốn tạo sẵn hoặc đối với một mục đã có, nhấp vào Chỉnh sửa , sau đó nhấp Chỉnh sửa thiết lập. Trang Chỉnh sửa thiết lập sẽ mở ra.
 4. Trên Chỉnh sửa thiết lập, dưới Hạn chế truy cập, nhấp vào Thêm hạn chế ... . Cửa sổ bật lên Thêm hạn chế ... sẽ mở ra.
 5. Nhấp vào Nhóm hoặc Nhóm ghép. Cửa sổ bật lên sẽ đóng lại và một tùy chọn hạn chế mới sẽ xuất hiện trên trang Thiết lập.
 6. Từ trình đơn thả xuống Nhóm hoặc Nhóm ghép , hãy chọn nhóm hoặc nhóm ghép mà bạn muốn đặt quyền truy cập. 
 7. Nhấp vào Lưu và trở về khóa học.

Mẹo: Để thiết lập các điều kiện khác nhau cho các nhóm khác nhau, hãy sử dụng Bộ hạn chế .