Nhập dữ liệu câu hỏi bài kiểm tra sử dụng moodle xml

Mục lục

BKeL hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng trong đó có Moodle XML.

Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn với định dạng Moodle XML từ MS Word

Để tạo câu hỏi nhiều chọn từ tập tin MS Word, xem Tạo câu hỏi định dạng Moodle XML từ MS Word.

Nhập dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi

Một khi bạn đã có tập tin Moodle Xml, bạn có thể nhập dữ liệu câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi:

  1. Đăng nhập và BKeL và mở khóa học muốn thêm câu hỏi.
  2. Trong khối Quản trị, trong Quản trị khóa học, nhấn vào Ngân hàng câu hỏi, sau đó nhấn Nhập dữ liệu. Trang nhập dữ liệu câu hỏi sẽ mở ra.
  3. Phần Định dạng tập tin, chọn Moodle XML.
  4. Nhấn vào mục Thông tin chung để mở rộng các thiết lập và cho Danh mục nhập dữ liệu, chọn một danh mục (hoặc sử dụng Mặc định cho khóa học) .
    Lưu ý: Để tạo mới danh mục, trở lại khối Quản trị và dưới Ngân hàng câu hỏi, nhấn vào Danh mục. Để biết thêm về tạo danh mục, xem Sử dụng ngân hàng câu hỏi.
  5. Dưới  Nhập dự liệu câu hỏi từ tập tin, kéo và thả tập tin .xml ovào mũi tên màu xanh trong ô nhập dữ liệu, hoặc nhấn Chọn một tập tin.... để duyệt tập tin .xml trên máy tính của bạn.
  6. Nhấn Nhập dữ liệu. Bạn sẽ thấy một trang với thông báo "Đang nhập dữ liệu (của # ) câu hỏi từ tập tin," với một danh sách của câu hỏi.
  7. Nhấn Tiếp tục. Ngân hàng câu hỏi sẽ mở ra. Bạn có thể chỉnh sửa các câu hỏi hoặc thêm các câu hỏi vào bài kiểm tra.

Để biết thêm thông tin xây dựng bài kiểm tra, xem Tổng quan bài kiểm tra trong BKeL.