Tạo ngân hàng câu hỏi từ MS Word

Có thể soạn câu hỏi nhiều lựa chọn từ tập tin MS Word, nội dung câu hỏi có thể bao gồm hình ảnh, công thức toán học. Từ tập tin câu hỏi MS Word có thể chuyển đổi sang tập tin  Moodle XML và đưa vào ngân hàng câu hỏi của khóa học trên BKeL. Nhấn vào đây để tải công cụ. Sau đó giải nén và xem tập tin huong_dan.pdf  để biết thông tin.