Thời gian khảo sát: đến hết 26/02/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện khảo sát “Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao”. Kết quả khảo sát là cơ sở để Bộ GDĐT xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao, giai đoạn 2023-2030.

Chúng tôi đề nghị Chị/Anh thực hiện khảo sát theo nội dung dưới đây. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ kín và khuyết danh. Chúng tôi cam kết các số liệu khảo sát chỉ để phục vụ thuyết minh cho Đề án, không cung cấp cho các tổ chức, cá nhân với bất kỳ mục đích khác.

Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (https://ee.kobotoolbox.org/x/3F5FdYXl)

Xem ==> PHỤ LỤC 3 Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

Cập nhật tất cả các tài liệu, video hướng dẫn sử dụng hệ thống. Bao gồm quản lý khóa học, tài nguyên,hoạt động, quản lý danh sách lớp, gửi tin nhắn cho tất cả các thành viên trong khóa học, hướng dẫn tạo bài kiểm tra, bài tập lớn

Để thuận tiện trong việc theo dõi thông báo, tin nhắn trên BKeL cán bộ và sinh viên hãy cài đặt ứng dụng Moodle trên điện thoại di động theo hướng dẫn

Quý Thầy/Cô thắc mắc về việc sử dụng BKeL xin vui lòng liên hệ Tổ kỹ thuật P.ĐT.
Email: ddthu@hcmut.edu.vn hoặc ĐT: (84-8) 38647256 - 5258

Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản (hoặc quên mật khẩu) nhà trường vui lòng liên hệ Ban quản lý mạng toà nhà A5 để được hỗ trợ.
Email: support@hcmut.edu.vn hoặc ĐT: (84-8) 38647256 - 5200